O tom, jak byl džin protivakcinačního aktivismu vypuštěn z láhve

05.10.2015 14:14

    Přestože bojovníci proti povinnému očkování zaplavují svými bludy Internet (Kata, 2012; Vasconcellos‑Silva, 2015), do českého odborného lékařského časopisu se jim doposud proniknout nepodařilo. Bohužel, toto se změnilo.

     V zářijovém čísle Medical Tribune byl uveřejněn článek dr. Vavrečky „Kauza Wakefield – už dost šíření nepravd“. Autor píše o prokázaném blatantním vědeckém pochybení (pokud se chci vyjádřit eufemisticky) dr. Wakefielda (Maisonneuve, 2012; Miller, 2009; Poland, 2010), který publikoval články o souvislosti mezi očkováním, střevními nemocemi a autismem. Píše o tomto vědeckém selhání z pozice hrubě zkreslující. Přestože redakce příspěvek opatřila dovětkem „Za správnost a věcnost údajů v textu odpovídá externí autor příspěvku. Uvedené názory nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce“ a argumentuje strachem z nařčení z cenzury a snahou otevřít diskusi, jsem přesvědčen, že to nebyl dobrý přístup. Článek v odborném tisku neměl být publikován, protože poskytovat mediální prostor tmářům není podle mého názoru správné. O prokázaných faktech se nediskutuje. Fakta se prezentují spolu s podpůrnými důkazy. Proti džinovi aktivismu vypuštěnému z lahve se bojuje velice těžko, nechci říct marně, pokud si připomenu obdobný celoživotní boj profesora Richarda Dawkinse proti kreacionistům. Když postavíte proti sobě logické argumenty podložené vědeckými důkazy a manipulativní triky spojené s ignorancí faktů, hádejte, co zvítězí u laické veřejnosti? Ale k věci.

 

    Více na stránce Medical Tribune CZ.