Obama potichu podepsal vládní nařízení na prosazení globální vakcinační agendy

14.11.2016 11:23

    [...]

    V zásadě se jedná o prosazení očkování a normalizace karanténních postupů v případě vypuknutí celonárodních epidemií.

    [...]

    Některé pozoruhodné položky “Pětiletého akčního programu” zahrnují:

  • Provádění rutinních imunizačních aktivit
  • Zavádění dozoru případ od případu
  • Dosažení a dokumentace vakcinace pracovníků zdravotní péče

 

    Více na stránce New World Order Opposition.