Očkování, autismus a Američané na Měsíci: Všechno je jinak. „Zrádce“ mluví. Zázrak v České televizi. Statečné lékařky na pranýři. Psí mravnost podle metody.

04.07.2015 00:00

    [...]

    Zdá se, že v hledání vědecké pravdy se v naší době rozvinuté demokracie mění pohledy na to, co smí vědec veřejně prohlašovat nebo publikovat. Na semináři [o očkování] v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR prorektor pro vědu UK doc. Konvalinka veřejně prohlásil:

„Ve vědeckém světě ČR existuje jen jeden správný názor, který zastávají přednášející a Lékařská komora — ve vědě ČR žádný druhý tábor neexistuje. Jedinci, kteří mají jiné názory a přitom mají akademické tituly, jsou šarlatáni, kterým nebudeme dávat žádný prostor k prezentování bludů.“

 

    Víc na stránce PяotiProud.cz.