Očkování kojenců a batolat dětskými vakcínami proti tetanu, záškrtu, dávivému kašli, dětské přenosné obrně, hepatitidě typu B a hemofilovým nákazám typu b ve schématu 2+1

03.03.2016 00:00

    [...]

    Sérologické přehledy v letech 1996 a 2001 nepotvrdily pozitivní dopad schématu 3+1 na séroprevalenci u dětí ve věku 1-4 let. To ukázala analýza rozdílů séroprevalence u dětí 1-5 let v roce 2001 oproti letům 1980-88. V roce 2001 dosahovala 76 % u očkovaných ve schématu 3+1, zatímco v letech 1980-88 byla průměrně 90% u dětí očkovaných ve schématu 2+1 (s posilující dávkou ve 3 letech). Přitom všechny děti ve sledovaných obdobích byly očkovány stále stejnou komerční vakcínou (Alditepera).

    Schéma 2+1 s přídavkem 2 posilujících dávek podaných ve věku 3 a 6 let zajistilo významně vyšší séroprevalenci vůči dávivému kašli v pozdějších letech, než očkování ve schématu 3+1 s druhou posilující dávkou ve věku 5 let. Ve věkové kohortě 15-19letých očkovaných původně ve schématu 2+1 (s 2 dalšími posilujícími dávkami ve věku 3 a 6 let) totiž dosahovala 94 % v roce 2001 zatímco u původně očkovaných 3+1 (s jednou další posilující dávkou ve věku 5 let) jen 79 % v roce 2012.

 

    Více na stránce Odborný spolek pro očkování, z.s..