Očkování kojenců: Ano nebo ne?

01.02.2016 00:00

    [...]

    Mezi nesporná pozitiva očkování patří snížení výskytu mnoha závažných infekčních onemocnění, která v minulosti způsobovala vážná ohrožení života až úmrtí. Tyto nemoci díky očkování dnes téměř neznáme. Žádné očkování nemá 100% účinnost, ale pravděpodobnost nákazy danou infekcí se očkováním snižuje na minimum. Nežádoucí účinky očkování bývají ve velké většině případů nezávažné (s výjimkami) a pozitiva vakcinace mnohonásobně převažují krátkodobé přechodné obtíže. Mezi časté nežádoucí účinky můžeme zařadit zvýšenou teplotu až horečku, zčervenání, bolestivost nebo otok v místě vpichu, neklid, nechutenství, únavu. Tyto reakce odezní obvykle za 4 dny. Vážné nežádoucí účinky jsou velmi vzácné a vždy je nutné je okamžitě řešit s lékařem. Důležitým upozorněním pro rodiče je, že očkování dítěte nesmí probíhat v přítomnosti horečnatého onemocnění.

    Očkování neznamená pouze ochranu jedince, nýbrž ochranu celé populace. Nutno podotknout, že některé názory, které zpochybňují převažující klady očkování nad zápory, často nejsou založené na vědeckém podkladě.

 

    Více na stránce Lékárnické kapky.

    K tomu viz článek Přehled nežádoucích účinků očkování, které se mají hlásit.