Očkování (nebo kočkování se zdravím?)

01.08.2013 00:00

    Zdravý člověk či pojem zdraví je definován dle WHO (světové zdravotnické organizace) jako stav tělesné, duševní a sociální pohody, podle čínské medicíny pak jako stav vnitřní energetické rovnováhy. Každá nemoc je z pohledu čínské medicíny vždy určitým projevem vnitřní energetické nerovnováhy a její vychýlení či vykolejení se projevuje různými potížemi a příznaky, respektive nemocemi. Čínská medicína se snaží nemocem předcházet udržováním této rovnováhy pomocí řádné životosprávy se vším všudy - stravou, fytoterapií, cvičením, akupunkturou, masážemi a duševní hygienou. Západní medicína se zase často snaží nemocem (a tedy vybočení organismu z rovnovážného stavu) předcházet profylaxí, tj. nejčastěji užíváním vakcín a očkováním. To samo o sobě je protimluv - organismus, dosud zdravý a vyrovnaný, dostává náhle jednu ťafku za druhou v blahé naději, že tím se ještě více posílí a zharmonizuje. Opak je pravdou, neboť z pohledu tradiční čínské medicíny každé očkování přináší tzv. horký toxin RE DU do organismu a vytváří horko v krvi RE XUE. Naopak, mnohdy se tím naruší teprve se vyvíjející rovnováha organismu, obzvláště pak v útlém věku, která je ještě doslova v plénkách.

    Pro snazší pochopení uveďme si příklad: zdraví každého jedince je určeno vrozenou konstitucí a získanou energií v průběhu života (strava, životospráva, klimatické vlivy, úrazy a poranění atd.). Život každého člověka začíná podobně jako v přírodě ze semínka, které vzklíčí (v děloze) a vyroste z něho malá sazenička stromku (novorozenec), kterou chceme umístit do naší zahrádky (rodiny). Tato sazenička je po přesazení (z lůžka dělohy do širého světa) velmi citlivá na veškeré okolní vlivy, jako je podhoubí, zalévání, hnojení a klimatické vlivy, stejně tak, jako je zranitelný a křehký kojenec. V našem případě klubajícího se nemluvněte se rané (v našem případě zřejmě od slova ranit) očkování chová jako pověstný slon v porcelánu, čili jako jakýsi imaginární zásah sekerou do ukotvujícího se kořene, jež zde nepochybně zanechá své nesmazatelné stopy i do budoucna. A aby to nebylo málo, jeden zásah nestačí - často se tyto „rány osudu“ opakují a jejich razance v podobě smíšených vakcín je vskutku těžkotonážní. Záleží pak na každém jedinci, jak moc silný „kořínek“ dostal do vínku, a co vše je schopen ještě vydržet. Ne každý však má to štěstí, což se dříve či později projeví („A hyn sa hukáže, do roka a do dne…“). Často nemusíme čekat až tak dlouho a již jsou tu první „plody“ v podobě ekzémů, alergií, atopií, bronchitid a astmatu, celiakie, febrilních křečí, epilepsie, dětského diabetu, autismu, dyslexie, dysgrafie, dětské mozkové obrny, hyperaktivity (syndrom ADHD), nespavosti, pomočování, revmatoidní artritidy, Crohnovy choroby či ulcerosní kolitidy, autoimunních nemocí… A na začátku bylo „obyčejné“ očkování. Zastánci očkování argumentují většinou tím, že vedlejší účinky jsou minimální a podružné a převládají pozitiva nad negativy - potíž však spočívá v tom, že se sledují nežádoucí reakce po očkování pouze do 3 týdnů po vakcinaci a v budoucnu si pak počátek těchto  celkem “nových nemocí” (alergie a spol.) již nikdo nedává do souvislosti s očkováním, neb to není ani žádoucí, ani v zájmu všeobecného blaha.

 

    Více na stránce TCM Herbs® MUDr. Petr Hoffmann.