Očkování není jen pediatrický problém. Senioři je podceňují

15.12.2016 00:00

    [...]

    Pro posílení povědomí o ochraně seniorské populace vakcinací zařadila Postgraduální akademie divize Medical Services vydavatelství Mladá fronta do svého vzdělávacího cyklu seminář na téma „Vakcinace – od pediatrie ke geriatrii aneb nejen děti potřebují očkování“. Akce se konala v Praze pod záštitou České vakcinologické společnosti ČLS JEP; garantem odborného programu byl předseda společnosti prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph. D. Příspěvky odborníků se tentokrát zaměřily na význam očkování proti papilomavirovým onemocněním, na očkování proti chřipce, problematiku herpes zoster, vakcíny proti pneumokokovým nákazám, na komplikace klíšťové encefalitidy a v neposlední řadě na problémy spojené se stárnutím imunity a polymorbiditou seniorů ve vztahu k účinnosti očkování. Přednášející z oborů vakcinologie, infektologie, imunologie a gynekologie se společně zamýšleli nad otázkami přínosů a výzev zejména v oblasti očkování seniorů.

    [...]

    Očkování proti lidským papilomavirům (HPV) je v posledních letech spojováno především s ochranou proti karcinomu děložního hrdla. Jak připomenul doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph. D., dostupné vakcíny (bivalentní, kvadrivalentní a nonavalentní) chrání i před vznikem dalších karcinomů spojených s HPV infekcí (karcinomem hlavy a krku, anu, penisu či vulvy), stejně jako před rozvojem kondylomat (condylomata accuminata), přenášených sexuálním stykem. HPV se podle slov přednášejícího považuje za druhý nejsilnější karcinogen po tabáku! Ačkoli u 90 % infikovaných karcinom děložního hrdla nevznikne, jedná se celosvětově o třetí nejčastější karcinom u žen. Jeho prevalence v ČR je vysoká, až pětinásobná ve srovnání s některými evropskými státy; důvodem je především to, že české ženy zanedbávají screening. Výhodou očkování proti HPV je, že představuje primární prevenci karcinomu děložního hrdla (nádor vůbec nevznikne), na rozdíl od screeningu tohoto onemocnění, jehož smyslem je záchyt prekancerózních lézí nebo nádorů v časném a vyléčitelném stadiu. Očkování proti HPV je určeno zejména dívkám, které ještě neměly sexuální styk, jeho význam však byl potvrzen i u žen, které již sexuální styk měly (ochrana proti ostatním typům HPV), a dokonce u žen s prekancerózou po konizaci děložního hrdla (snižuje riziko rekurence). Očkovat s cílem zabránit šíření infekce lze i chlapce.

 

    Více na stránce Zdravotnictví + medicína.

    K tomu viz článek Reakce prof. RNDr. Anny Strunecké DrSc. na článek „Dopady a prevence HPV infekce: Otázka nejen pro gynekology“ (Medical Tribune 26/2014).