Očkování pro přijetí do mateřských škol v roce 2017

14.11.2016 14:10

    [...]

    Podle Stanoviska Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy mohou být tyto děti přijaty i bez povinného očkování, ustanovení totiž neplatí pro zařízení, do nichž je docházka povinná, což může být např. poslední třída mateřské školy: „…mateřské školy mohou přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Počínaje dnem 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které před datem 1. 9. 2017 dosáhlo pěti let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku,“ uvádí stanovisko.

    Pro ostatní děti se nic nemění, výjimka platí pouze pro děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání: „Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu dle zákona.“ (Která očkování jsou potřeba pro přijetí dítěte do mateřské školy upřesňuje ministerstvo zdravotnictví v jiném materiálu.)

 

    Více na stránce Vitalia.cz.