Očkování proti chřipce u dětí: ČR nemá přesná pravidla

29.09.2016 12:09

    [...]

    Jak se očkují malé děti proti chřipce? „V minulosti byl postup očkování proti chřipce u dětí různorodý v závislosti na zvyklostech té či oné země nebo v závislosti na doporučení výrobce konkrétní komerční vakcíny,“ popisuje Marek Petráš. Podle odborníka na vakcinaci výrobci chřipkových vakcín svá doporučení postupně upravili a sjednotili.

    V současnosti výrobci injekčních chřipkových vakcín doporučují očkovat jednou celou dávkou všechny děti, včetně těch nejmladších do tří let věku, u kterých se dříve očkování rozdělovalo do dvou polovičních dávek s minimálně čtyřtýdenním odstupem. Není to ale striktní pravidlo: „Přesto ale u těchto dětí nechávají možnost očkovat rovněž poloviční dávkou, ovšem už neurčují podávat dvě poloviční dávky, jako tomu bývalo. Volbu poloviční nebo plné dávky nechávají výrobci na národních autoritách, tzn. že některé státy očkují tyto děti s celou dávkou a jiné s poloviční. V České republice toto ustanovení schází – pravděpodobně si nikdo z kompetentních osob neuvědomil tuto potřebu – chřipkové očkování nepatří v ČR mezi oblíbené,“ uvádí k tomu Marek Petráš na webu www.vakciny.net.

 

    Více na stránce Vitalia.cz.

    K tomu viz článek Očkování proti chřipce vede k 5,5-násobnému zvýšení výskytu infekcí dýchacích cest.