Očkování v dětství a nemoci v dospělosti: Souvisí spolu?

31.03.2016 00:00

    [...]

    Autor článku uvádí, že z pozorování vyplynulo, že muži, kteří v dětství prodělali spalničky, vykazují výrazně nižší riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění ve srovnání s těmi, kteří se s tímto onemocněním nesetkali. Menší pravděpodobnost úmrtí na mrtvici mají mít muži s prodělanými příušnicemi. Pokud muži měli obě zmíněné nemoci, mají dle Millera navíc i snížené riziko úmrtí na srdeční infarkt. Obdobně ženy, jež v dětství prodělaly spalničky i příušnice, vykazují výrazně nižší riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění a jsou i podobně odolnější proti mrtvici. „Tyto výsledky by mohly být vysvětlovány tzv. hygienickou hypotézou, která předpokládá, že infekce prodělané během dětství jsou nezbytné pro normální vývoj buněk imunitního systému,“ píše Neil Z. Miller.

    Autor v textu dále probírá možné souvislosti vakcinace a rakoviny. Respektive ochranného vlivu chorob prodělaných v dětství proti různým druhům nádorového onemocnění. „Mladší sourozenci méně často onemocní rakovinou než ti prvorození, protože byli v dětství častěji vystaveni infekcím od svých sourozenců. Také děti, které se brzy dostávají do dětských zařízení, bývají ze stejného důvodu lépe chráněny proti rakovině. Naopak vakcinace nedává dětem příležitost setkat se s přirozenou nákazou – a právě tento ´deficit´ jim může v dospělosti přinášet zvýšení rizika vzniku rakoviny,“ vyvozuje ze studií.

 

    Více na stránce Vitalia.cz.