Ombudsman pro zdraví: Pojišťovny musí uhradit povinné očkování i v případě jeho odkladu na žádost rodiče (bez zdravotních důvodů)

22.03.2016 22:38

Dotaz

    Dobrý den,

    ráda bych znala oficiální vyjádření k otázce hrazení vakcín povinného očkování. Velmi často se setkávám s informací z ordinací praktických dětských lékařů, že pokud se promešká termín doočkování či naočkování, bude si muset pacient vakcínu hradit.

    A zde se termíny liší. Některý pediatr říká 6 měsíců, některý 10 měsíců, některý 18 měsíců — bavíme se o povinné hexavalentní vakcíně.
A i u termínů Priorixu se termíny různých pediatrů liší.

    Zajímavé je, že někteří pediatři nemají problém ani s termíny a berou povinnou vakcínu automaticky za hrazenou bez omezení.

    Někdy nastane situace, kdy chce rodič vakcinaci posunout a tyto informace se jim dostávají.

    Dokonce i u některých zdravotních pojišťoven se liší informace.

    Poprosím tedy o oficiální vyjádření, které by bylo použitelné pro zdravotní pojišťovny, praktické dětské lékaře a i pro rodiče.

    Velmi děkuji za odpověď.

    S pozdravem

Maříková Marie

 

Odpověď

logo Ombudsman pro zdravíKancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 11, 110 00 Praha 1
I: www.OmbudsmanProZdravi.cz
E:  ochrance@OmbudsmanProZdravi.cz 

 

Marie Maříková
Plzeň

V Praze dne 22.III.2016

 

Věc: Odpověď na podnět Kanceláři Ombudsmana pro zdraví ze dne 10.III.2016

 

Vážená paní Maříková,

    podle platné legislativy by náklady spojené s provedením povinného pravidelného očkování měly hradit zdravotní pojišťovny, a to bez ohledu na to, zda je očkovací látka podána v termínech stanovených dětským očkovacím kalendářem nebo později. Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro aplikaci jiné očkovací látky (tzv. alternativní vakcína), hradí zdravotní pojišťovna pouze aplikaci vakcíny, nikoliv vakcínu samotnou. Výjimku představuje případ, kdy pro aplikaci hrazené očkovací látky existuje zdravotní kontraindikace, a je tudíž třeba provést očkování alternativní vakcínou. Za těchto podmínek je i alternativní vakcína plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

    Tento postup je upraven Metodikou provádění pravidelného očkování v roce 2015, vydanou na základě jednání mezi zdravotními pojišťovnami, zástupci praktických lékařů pro děti a dorost a Ministerstvem zdravotnictví ČR. Metodika je dostupná na stránkách VZP nebo Svazu zdravotních pojišťoven ČR. V případě, že pojišťovna odmítne vakcínu uhradit, doporučujeme požadovat od pojišťovny vysvětlení s uvedením právních předpisů, o které takový postup opírá.

    Úhrada očkovacích látek pro povinné pravidelné očkování je otázkou, která v praxi zdravotních pojišťoven není řešena jednotně. Vzhledem k tomu, že se na nás s obdobnými dotazy obrací stále více rodičů, budeme se touto problematikou i nadále zabývat. Budeme rádi, pokud nás
budete informovat o výsledcích případného jednání s pojišťovnou nebo Ministerstvem zdravotnictví ČR.

    Na závěr je třeba zdůraznit, že Kancelář Ombudsmana pro zdraví je neziskovou organizací, která nabízí bezplatné právní poradenství pacientům a zdravotnickým pracovníkům. Nepřísluší nám tedy vydávat oficiální stanoviska, která by byla závazná pro zdravotní pojišťovny, dětské lékaře nebo rodiče. Naším cílem je pomoci lidem, aby si sami dokázali řešit své věci tak dobře, jak je to v souladu s platným právním řádem ČR možné.

    S pozdravem

Mgr. Barbora Vráblová
Kancelář Ombudsmana pro zdraví