Osmiletá ochrana rotavirového očkování (Rotateq)

09.05.2016 00:00

    Letos se objevilo v doporučení výrobce vakcíny Rotateq nová a významná informace ohledně setrvalosti ochrany očkovaných kojenců. Ta totiž podle výrobce přetrvává do 8 let. Toto tvrzení je podloženo studiemi [Payne DC et al. 2015, Payne DC et al. 2013], které sledovaly v letech 2010-2013 výskyt rotavirových gastroenteritid u dříve očkovaných dětí. Tato zjištění navazují na původní výsledky pozorování u finských dětí očkovaných vakcínou Rotashield na konci 90. let minulého století [Joensuu J et al. 1998]. Ty totiž ukázaly, že kojenecké očkování snižovalo riziko rotavirových nákaz až o 98 % také v pozdějším dětském věku.

    Původní klinické studie rotavirových vakcín byly zaměřeny na sledování ochrany u těch nejmenší, tj. u dětí před završením věku 1 roku, které se pak rozšířilo o další rok, což vedlo k hodnocení ochrany po dobu prvních dvou let života. Už v roce 2010 byly publikovány první studie [Vesikari T et al. 2010], které sledovaly ještě další rok děti původně zařazené do klinických studií. Výsledky potvrdily přetrvávání ochrany i ve 3 letech věku. I když se ochrana oproti předešlým letům mírně snížila, zůstala stále vysoká, tj. potřeba vyhledání pohotovosti nebo nemocnice v důsledku rotavirových gastroenteritid se snížila o 86 % (52-97 %) i třetí rok po očkování.

 

    Více na stránce Vakciny.net.

    K tomu viz článek Rotavírusy a očkovanie proti nim.