Otevřený dopis paní Šebkové - odpověď na její výzvu směřovanou naší Společnosti

13.10.2016 00:58

    Vážená paní Šebková,

    jsme rádi, že nás oslovujete alespoň prostřednictvím zápisu Pracovní komise pro problematiku očkování. Bohužel jsme i přes naši opakovanou žádost do této Komise přizváni nebyli. Skutečný důvod pro to, aby v této Komisi nebyli zástupci pacientů postižených očkováním, stále neznáme. Zřejmě však tato Komise nemá za účel skutečně řešit v plné šíři problematiku očkování. A přestože tvrdíte, že se snažíte s námi komunikovat, bohužel se nám o této snaze zatím nic nedoneslo. Jediná komunikace probíhá nyní v Komisi, kam ovšem přístup nemáme. 

    Jako společnost, která zastupuje právě poškozené očkováním, jsme se přihlásili k možnosti zaslat Evropskému soudu pro lidská práva vyjádření - tzv. amicus curiae, abychom popsali situaci v ČR ohledně očkování. Na základě zkušeností mnoha rodičů poškozených dětí jsme velmi pečlivě sestavili tento dokument, tedy jakousi "Zprávu o očkování v České republice v roce 2016" (Amicus curiae). Rozumím tomu, že jako předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů (OSPDL) nejste spokojena s tím, že pediatři nejsou dostatečně informováni o nežádoucích účincích očkování, a že někteří nerespektují zdravotní stav dětí a například ignorují zvýšené riziko nežádoucích účinků při podávání více vakcín současně.

 

    Více na stránce Společnost pacientů s následky po očkování, z. s..

    K tomu viz komentář Ad: „Naše dítě neočkujte!“ Dětská lékařka vyvrací argumenty „alternativních rodičů“.