Otevřený dopis právničky Mgr. Zuzany Candigliota poslanci Mgr. Václavu Klausovi ml.

08.02.2018 22:07

    Vážený pane Klausi,

Mgr. Zuzana Candigliota    naprosto souzním s Vaším návrhem zrušit povinnou předškolní docházku pro 5-leté děti a děkuji Vám za rozumný nápad. Na druhou stranu bych Vás ráda informovala o tom, že tímto krokem by děti, které jsou jen částečně očkované nebo neočkované, přišly o možnost chodit do školky alespoň tento poslední rok. Jak se stavíte k možnosti zrušit podmínku očkování pro přístup do školek?

    Povinná předškolní docházka byla zavedena naprosto nesmyslně a nekoncepčně a jde o typický příklad bezdůvodného omezování práv rodičů ze strany politiků, kteří nerespektují soukromý a rodinný život občanů a kteří zastávají přesvědčení, že ví nejlépe, co je pro druhé nejlepší. Jak správně uvádíte, naprostá většina dětí do školky stejně chodí a jde pouze o byrokracii navíc. Ale nejen o byrokracii, ale také o další mocenský nástroj vůči rodičům. V praxi nebyly neobvyklé případy, kdy rodina, která dítě přihlásila do jiné než spádové školky, obdržela od spádové školky dopis s výhrůžkou nahlášení na sociálku apod. Člověk nemusí být odborník na vzdělávání, aby si dovodil, že povinný předškolní rok nemá žádný podstatný přínos pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, což bylo hlavním důvodem zavedení této povinnosti. Pro tyto děti jeden rok nestačí, navíc je otázka, do jaké míry jejich rodiče tuto povinnost plní. Namísto nesmyslné plošné povinnosti pro všechny mohla být přijata adresná opatření pouze pro znevýhodněné děti.

    Zcela tedy souhlasím s Vaším návrhem tuto plošnou povinnost zrušit. Zároveň bych Vás ale chtěla upozornit, jaký by zrušení této povinnosti mělo dopad na děti, které nejsou kompletně očkovány dle státního očkovacího kalendáře. Uzákonění povinného posledního předškolního roku přineslo i to, že děti, které by jinak kvůli nesplnění podmínky očkování do školky nesměly vůbec, najednou do školky musely i navzdory chybějícímu očkování. Ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo školství vydaly stanovisko, že u předškoláků se očkování vyžadovat nebude, protože dostane přednost povinnost povinné předškolní docházky. Asi Vám nemusím vysvětlovat, jak je to absurdní — dítě, které dosud údajně představovalo ohrožení pro kolektiv, najednou do školky nejenže může, ale rovnou musí. Dá se to přirovnat k situaci, kdy by namísto legalizace marihuany došlo k uzákonění plošné povinnosti marihuanu užívat. Pro 3-leté a 4-leté děti povinnost očkování zůstala zachována. Takže ve školkách je mix dětí očkovaných i neočkovaných.

    Podle mého názoru není vynucování očkování pro přístup do školky nic jiného než pozůstatek totalitního režimu. Stojí za to zmínit, že v žádné z naších sousedních zemí se očkování jako podmínka pro přístup do školky nevyžaduje a ochrana veřejného zdraví určitě není na horší úrovni. Za to u nás stát očkování vynucuje dokonce i u soukromých školek, založených samotnými rodiči, kterým hrozí za přijetí neočkovaného nebo částečně očkovaného dítěte pokuta až 500.000,— Kč. Jedna soukromá školka již dostala pravomocně pokutu 40.000,— Kč, což je pro školku citelná částka. Podle mého názoru by si minimálně soukromé školky měly rozhodovat samy, zda budou vyžadovat očkování a v jakém rozsahu. Pro rodiče, kteří často mají závažné důvody pro odchýlení se od státního očkovacího kalendáře, je tedy povinné předškolní vzdělávání jedinou možností, jak své dítě legálně dostat do školky alespoň na ten poslední rok. Pokud si chcete udělat obrázek o tom, čemu v rámci systému povinného očkování rodiče a jejich děti čelí, doporučuji brožury s příběhy rodičů Společnosti pacientů s následky po očkování — https://poockovani.cz/brozury. Ministerstvo zdravotnictví se snaží neustále represivně vynucovat povinné očkování, ale na druhou stranu nebylo dosud schopno předložit návrh zákona o odškodňování újmy, způsobené povinným očkováním, k čemuž vyzval už před lety Ústavní soud, ale tato problematika je téma samo pro sebe.

    Budu ráda za Váš názor k podmínce očkování pro přístup do školky, případně k této povinnosti i pro soukromé školky. Pokud budete mít zájem o více informací, ráda si s Vámi domluvím schůzku. Jako právnička Ligy lidských práv a jako advokátka se zabývám prosazováním svobodného a informovaného rozhodování rodičů v otázkách péče o zdraví dětí a zastupuji tyto případy u soudů. Tento dopis si dovoluji zveřejnit na své FB stránce.

    S pozdravem

Mgr. Zuzana Candigliota,
právnička Ligy lidských práv

 


 

Od: info@vkml.cz
Datum: Čtvrtek, 8.II.2018, 15:18
Komu: Mgr. Zuzana Candigliota <advokatka@candigliota.cz>
Předmět: Re: Dotaz - povinná školka, povinné očkování

    Vážená paní Candigliota,

    pan poslanec Vám děkuje za zaslané a vzkazuje, že jako odborník na školství předává Váš dotaz ohledně povinného očkování MUDr. Jiřímu Ventrubovi, CSc, který je členem Výboru pro zdravotnictví.

    S pozdravem a přáním příjemného dne,

Ing. Daniel Kolář,
asistent poslance
Mgr. Václava Klause ml.

 

Regionální poslanecká kancelář Mgr. Václava Klause ml.
Freyova 82/27
19000 Praha 9 — Vysočany
Telefon: 608 531 900
info@vkml.cz
www.vkml.cz

 


 

    Dobrý den,

    děkuji Vám za sdělení. Přesto bych ráda věděla, jak se osobně pan Klaus staví k otázce podmínky očkování pro přístup k předškolnímu vzdělávání, a to nejen u veřejných školek, ale i u těch soukromých, založených samotnými rodiči. Je to právě pan Klaus, kdo navrhuje opatření (zrušení povinného předškolního roku), které je spojeno s odepřením předškolního vzdělávání dětem, které nemají splněný státem vynucovaný očkovací kalendář. Proto mě (a nejen mě) zajímá jeho osobní postoj.

    Otázka represí spojených s povinným očkováním není primárně medicínská, ale politická otázka — otázka lidské svobody. Názor lékařů je pouze jeden z podkladů pro politické rozhodnutí, stejně jako názor voličů, informace o praxi v zahraničí, doporučení různých organizací apod. Také je potřeba zohlednit to, že lékaři ve zdravotnickém výboru jsou ideologicky zaměření v neprospěch svobody rodičů rozhodovat o zdravotní péči o své děti, jak se mnohokrát ukázalo. Kromě toho konkrétně pan Ventruba, kterého zmiňujete, ignoruje dotazy veřejnosti na jeho postoje v oblasti očkování (viz web Společnosti pacientů s následky po očkování: https://www.poockovani.cz/volby).

    Bývalý prezident Václav Klaus se k otázce povinného očkování (proti prasečí chřipce) vyjádřil tak, že jde o pošlapání lidské svobody — https://zpravy.idnes.cz/povinnym-ockovanim-vlada-poslape-lidskou-svobodu-tvrdi-klaus-pb2-/domaci.aspx?c=A100201_145204_domaci_bar. Je tedy evidentní, že lze mít názor, i když člověk není lékař a člen zdravotnického výboru.

    Domnívám se, že by pana poslance k této otázce mohl zaujmout názor ústavní soudkyně Kateřiny Šimáčkové vyjádřený v odlišném stanovisku k nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 16/14, zejména bych citovala následující část, i když zajímavé je celé stanovisko:

    6. Předně rozumnost úpravy je nutno zkoumat u povinnosti podstoupit očkování proti každé z devíti nemocí zvlášť. Mohou být totiž děti, jako je tomu nakonec i u nynějšího stěžovatele, které jsou očkovány jenom proti některým nemocem. Přitom racionální teoreticky může být zákaz přijmout do předškolního zařízení dítě, které nepodstoupilo žádné očkování, avšak již nikoliv děti, které podstoupily některá očkování, pokud u toho zbytku, který jim chybí, neexistuje rozumný vztah se sledovaným legitimním cílem.

    7. Jedním z povinných očkování je i očkování proti tetanu, které vůbec neohrožuje svou nakažlivostí od jednoho dítěte ostatní děti. Vyžadovat očkování proti tetanu jako podmínku přijetí do předškolního zařízení, tedy nemá žádný racionální vztah ke sledovanému cíli zamezení šíření nakažlivých nemocí v kolektivu dětí předškolního zařízení. Pokud tedy napadený § 50 zákona o ochraně veřejné zdraví vyžaduje podrobení se všem stanoveným pravidelným očkováním včetně tetanu, tak již z tohoto důvodu není tato zákonná úprava ústavně souladná.

    8. Obdobně se domnívám, že rozumné není ani vyžadování očkování proti hepatitidě typu B jako podmínku vstupu do předškolního zařízení. Tato nemoc je totiž, až na naprosté výjimky, přenositelná sexuálním stykem či kontaminací krve, například skrze používání společných injekčních stříkaček u drogově závislých. Její přenositelnost u malých dětí je velmi omezená a sledovaného cíle tato podmínka tedy téměř nemůže dosáhnout. Pokud tedy oproti této spíše pouze teoretické možnosti dosáhnout sledovaného cíle zamezení šíření této choroby mezi kolektivem dětí v předškolním zařízení položíme závažnost zásahu (dítě je zcela vyloučeno z předškolního vzdělávání), nejeví se ani podmínka naočkování proti hepatitidě B jako rozumná.

    Děkuji za případnou odpověď na můj dotaz na postoj pana poslance.

    S pozdravem

Mgr. Zuzana Candigliota,
právnička Ligy lidských práv

 


    Jen díky dobrovolným příspěvkům čtenářů a posluchačů může Svoboda v očkování přinášet všem lidem bezplatně důležité informace (nejen) o očkování. Pokud si myslíte, že naše práce má hodnotu, a pokud je to ve vašich možnostech, přispějte, prosím, na další chod této stránky. Každá koruna je dobrá a díky za ní!
    Můžete však přiložit ruku k dílu i jiným způsobem.