Plk. prof. MUDr. Roman Chlíbek PhD. opět lže, jako když tiskne (Ad: „Očkování z dětství není na celý život“) — DOPLNĚNO

03.04.2016 11:05

Ing. Marián Fillo

 

    Se zájmem jsem si přečetl další PR článek — rozhovor — od pravděpodobně PR agenturou České vakcinologické společnosti (ČVS) proškoleného (rozuměj: zblblého) novináře — s plk. prof. MUDr. Romanem Chlíbkem PhD., jehož právě tato PR agentura, zaplacená ČVS, doporučovala novinářům jako toho nej-supr-mega-hyper-ultra-vynikajícího českého odborníka na očkování.

    Na konci článku je docela podrobný medailon:

plk. prof. MUDr. Roman Chlíbek, PhD.„Je odborníkem na očkování a prevenci infekčních onemocnění, epidemiolog. Je vedoucím katedry epidemiologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové a vykonává funkci vědeckého sekretáře České vakcinologické společnosti. Je členem Národní imunizační komise ČR, členem výboru Evropského poradního sboru pro očkování a pracuje v evropských pracovních skupinách pro pertusi (černý kašel). Je tuzemsky i mezinárodně uznávaným odborníkem v problematice vakcinace a klinických studií se zaměřením na vývoj nových vakcín a jejich zavádění do praxe. Výsledky své práce dosud zveřejnil ve více než 110 tuzemských i zahraničních odborných publikacích a v 350 prezentacích na domácích i zahraničních konferencích. Je autorem dvou knih a několika kapitol v monografiích.“

v němž, Bohu žel, chybí zmínka o práci prof. Chlíbka pro farmaceutickou společnost GlaxoSmithKline (GSK), která je největším dodavatelem vakcín pro očkování lidí v Česku, na testování nové vakcíny GSK proti pásovému oparu, a už vůbec se zřejmě nehodilo zmínit členství prof. Chlíbka ve Vaccination Advisory Board GSK Biologicals (Poradním výboru společnosti GSK Biologicals pro očkování), jímž se prof. Chlíbek chlubí na stránce svého hlavního zaměstnavatele — Univerzity obrany v Hradci Králové. To pochopitelně staví prof. Chlíbka do brutálního konfliktu zájmů, má-li cokoli o očkování říkat do médií.

    Nicméně, alespoň teoreticky, nemusí automaticky platit, že člověk v konfliktu zájmů zaručeně lže, kdykoli se vyjádří v konfliktní věci. Prof. Chlíbek však právě v tomto článku prokazatelně lže. Předmětná pasáž se týká doznívající hysterie kolem viru zika a mikrocefalie:

    „Takže argument, že očkování může spolupůsobit spolu s virem zika jako vyvolávající činitel mikrocefalie, je také nesmyslný?

    Objevily se spekulace o souvislosti očkování těhotných žen v Brazílii s výskytem mikrocefalie u novorozenců. Je však naprosto vyloučeno, aby vyvolávajícím nebo spolupůsobícím faktorem mikrocefalie bylo očkování těhotných proti černému kašli.

    Očkování proti černému kašli se provádí u těhotných ve 3. trimestru těhotenství, tedy v době, kdy by se už mikrocefalie u postižených dávno musela vyvinout. V jiných zemích, kde se očkuje, například ve Velké Británii od roku 2012, mají desetitisíce očkovaných žen a žádný případ mikrocefalie.“

    Za prvé: rozhodně není „naprosto vyloučeno“, že by vyvolávajícím nebo spolupůsobícím faktorem mikrocefalie bylo očkování těhotných proti černému kašli. Neříkám, že je, ale jen že to není „naprosto vyloučeno“. Proč? Design studií, které to údajně prokazují, není na takový důkaz postačující. Druhá věc je, že v Brazílii může zároveň s očkováním spolu-působit vícero činitelů, které nejsou např. ve zmíněné Velké Británii přítomny, přinejmenším ne v takové míře. K tomu více v článku Virus zika, mikrocefalie a co může být její skutečnou příčinou.

    Za druhé: není pravda, že ve 3. trimestru těhotenství … by se už mikrocefalie u postižených dávno musela vyvinout. Mikrocefalie se úplně klidně může rozvinout i během 3. trimestru těhotenství, jako to prokazuje např. tato studie:

    Stejně tak i jedna z nejprestižnějších klinik světa — Mayo klinika v USA — uvádí na své stránce:

„Sometimes detected at birth, microcephaly usually is the result of the brain developing abnormally in the womb or not growing as it should after birth.“

tedy česky:

„Mikrocefalie — někdy detekována v den porodu — je obvykle výsledkem abnormálního vývoje mozku v děloze nebo nedostatečného růstu mozku po porodu.“

    Ani zmínka o tom, že ve 3. trimestru těhotenství … by se už mikrocefalie u postižených dávno musela vyvinout, právě naopak: může se vyvinout dokonce i po porodu, takže počátek mikrocefalie může úplně klidně být i ve 3. trimestru těhotenství, třeba „čirou náhodou“ v den přeočkování proti záškrtu, tetanu a černému kašli (TdaP).

    A za třetí: Rozhodně není pravda, že Velká Británie má desetitisíce očkovaných žen a žádný případ mikrocefalie. Výskyt mikrocefalie se odhaduje na 1,02 případu na 10.000 narozených dětí. V USA, kde se s přeočkováním těhotných žen začalo už před Velkou Británií, se výskyt mikrocefalie odhaduje na 2–12 případů na 10.000 narozených dětí. Tvrzení, že Velká Británie nebo USA nemají (přes desetitisíce očkovaných žen) žádný případ mikrocefalie není tedy nic jiného než sprostá lež.

 

Reakce plk. Romana Chlíbka z 5.IV.2016 848:


Dobrý den pane inženýre,

 

    přečetl jsem si obsah Vašeho příspěvky (autor Ing. Fillo) na web stránkách www.slobodavockovani.sk datovaný 3.IV.2016 a mrzí mě, že volíte takovouto cestu komunikace, kdy mě napadáte jako sprostého lháře. Svobodu projevu vidím v tom, že každý může projevit svůj názor, což nutně neznamená, že ho někdo hned označí za lháře. Snažím se vždy s někým, kdo má opačný názor vzájemně slušně komunikovat, nikoli ho napadat a urážet. Ale je to Vaše volba jaký způsob komunikace s okolím zvolíte.

    Nicméně si Vás dovoluji touto cestou požádat o stažení mé fotografie, kterou jste zveřejnil na svých web stránkách a ke které nemáte ode mě svolení, tudíž byste ji neměl šířit ani publikovat.

    Děkuji za pochopení.

 

S pozdravem
Roman Chlíbek


 

Moje odpověď na reakci plk. Romana Chlíbka:


Vážený pane plukovníku,

 

    rád bych podotkl, že Vaše tvrzení objektivně nejsou pravdivá, což dokládám odkazy na odborné zdroje, uvedenými v článku:

    Vzhledem k tomu, že nejste nějaký provinční obvodní lékař, ale jste univerzitním profesorem, jenž se navíc účastní lékařských výzkumů, mám za to, že jste si nemohl nebýt vědom nepravdivosti Vašich tvrzení.

    Takový jev se pak v běžné řeči označuje jako „lež“. A člověku, který vědomě lže, se říká „lhář“. To je objektivní fakt, není to žádná urážka ani útok, jen naprosto objektivní popis skutečnosti.

    Nicméně, nemám nejmenší problém zveřejnit (ať už pod článkem nebo jako samostatný článek - výběr nechám na Vás) Vaší reakci na můj komentář, nebude-li obsahovat trestně stíhatelná vyjádření. Co se týče fotografie, zkopíroval jsem ji ze stránky Univerzity obrany, která je - pokud vím — ve vlastnictví státu, a tedy cokoliv, zveřejněno na této stránce, je — anglicky řečeno — „public domain“. Navíc, vaše fotky (včetně této) jsou — bez toho, aby se Vás kdokoli ptal na svolení — zveřejněny na spoustě jiných webových stránek a já opravdu nevidím žádný důvod pro to, aby zrovna na stránce www.svobodaVockovani.cz zveřejněny být nemohly. Fotku neprodávám a ani článek, v němž je uvedena, není zpoplatněn.

    Jste veřejně činnou a mediálně velmi známou osobou (ostatně, také díky PR kampani pro novináře, zaplacené Českou vakcinologickou společností, tedy z Vaší vlastní vůle), a proto musíte strpět veřejné komentování Vašich (v tomto případě prokazatelně lživých) výroků a taky zobrazování Vaší (beztak už dávno zveřejněné) fotografie. Nebo si snad myslíte, že se třeba prezidenta Zemana někdo ptá na to, jestli si může dát na svůj web jeho fotku???

 

Za případnou reakci ke zveřejnění na www.svobodaV ockovani.cz předem děkuje a hezký den přeje

Ing. Marián FILLO


 

Reakce plk. Romana Chlíbka ze 6.IV.2016 1100:


Dobrý den,

 

    S fotografií se mýlíte. Jak se můžete podívat na stránky univerzity, tak je tam vždy copyrigth, tedy bez svolení univerzity nemůžete nic z jejich stránek volně kopírovat a dále šířit. Všude, kde se objevuje ,moje fotografie, mají svolení. Fotku byste si tam mohl dát pokud byste byl autorem fotografie, což nejste.

    Prezidenta se neptají autoři jeho fotografií o svolení. Protože oni jsou vlastníci a autoři fotografie. Což vy v případě mé fotografie nejste. Pokud nemáte práva či svolení, tak si skutečně nemůžete kopírovat jakékoli obrázky a umísťovat si je na své stránky. Bohužel musíte ctít autorství obrázků. Autorské právo je v Česku upraveno autorským zákonem (zákon č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších novelizací).

     Jinak na mých tvrzeních není nic nepravdivého, objekvitně.

    Proto musím trvat na odstranění mé fotografie. Děkuji.

 

S pozdravem
Roman Chlíbek


 

Moje odpověď na reakci plk. Romana Chlíbka:


Vážený pane plukovníku,

 

    rád bych Vám připomněl § 89 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.:

Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství.“
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p89

    Co se týče Vašich tvrzení, jejich nepravdivost jsem doložil odkazy na odborné zdroje.

    Máte-li dojem, že se mýlím, dokažte to věcně a logicky.

    Vaše dosavadní snaha o odstranění Vaší fotografie z mého webu napovídá spíš o opaku, tedy o tom, že moje tvrzení o Vaší lži věcně a logicky vyvrátit neumíte, jinak byste to už dávno udělal.

    Ale abyste neřekl, že se mnou není řeč, změnil jsem odkaz na fotografii, takže teď se natahuje ze stránky Univerzity obrany, ne z mojí stránky.

    Jinak je Váš požadavek naprosto nesmyslný, protože kdybych třeba dal do článku pouze odkaz na příslušný soubor s Vaší fotografií na stránce Univerzity obrany, vyšlo by to celkem nastejno.

    Pro nezainteresovaného čtenáře jste touto svojí žádostí jen potvrdil, že jsem Vás opravdu usvědčil ze lži.

    Pokud nechcete nebo neumíte napsat nějakou věcnou a logickou proti-argumentaci na svou obhajobu, dejte mi to, prosím, vědět na přímo, ať zbytečně nemarníme čas natahováním se o úplně podružnou fotografii, která na faktické a logické správnosti mému článku nijak nepřidává ani neubírá.

 

Hezké odpoledne přeje
Ing. Marián FILLO