Pneumonie zabíjí i v Česku, často zbytečně. Očkování chrání životy mladých i starších

12.11.2015 00:00

    [...]

    Žijeme v době dostupného očkování i antibiotik, máme k dispozici mnoho moderních léčebných postupů, a přesto se pneumonie netýkají jen zemí třetího světa, byť právě tam zabíjí nejčastěji. Ale i u nás může tato diagnóza znamenat smrt a to obvykle těch nejslabších, ať už malých dětí nebo starých lidí.

    [...]

    „Invazivita bakterie Streptococcus pneumoniae je natolik silná, že prolomí ochrannou imunitu a i přes léčbu může člověk zemřít. Hlavní důvod závažného průběhu spojeného s úmrtím je síla bakterie a nedostatečný výkon imunitního systému. Proto je řešením posílení imunity u seniorů nebo oslabených osob účelně voleným očkováním. Očkovací látka zvýší potřebnou složku imunity tak, že je schopna boj s bakterií vyhrát, “ popisuje profesor Roman Chlíbek, vědecký sekretář České vakcinologické společnosti ČLS JEP a současně vedoucí Katedry epidemiologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. Podle něj by zvýšení proočkovanosti seniorů jednoznačně vedlo k snížení úmrtnosti a také nákladů na jejich hospitalizaci i léčbu. „V některých zemích, kde je vysoká proočkovanost dětí proti pneumokokům, pozorují pokles onemocnění nejenom u očkovaných dětí, ale také u dospělých a seniorů. Je to dáno tím, že děti jsou často zdrojem nákazy pro dospělé. U nás tento efekt bohužel nepozorujeme, možná to souvisí s ne ještě zcela dostatečnou proočkovaností dětí,“ dodává. V současnosti je proti pneumokokům očkováno 77 % dětí, ale jejich rodiče a prarodiče už podle profesora Chlíbka nepovažují toto očkování za důležité. „Například v USA je proočkovanost v kategorii 19-64 let 21,2 % a u seniorů starších 65 let dokonce téměř 60 %. O těchto číslech si můžeme nechat jenom zdát,“ konstatuje.

 

    Více na stránce Zdravotnický deník.