Pokusní králíci pro USA: na Ukrajincích zkoušejí experimentální léky

21.08.2016 13:06

    Ukrajinci se stávají pokusnými králíky – Američané a Evropané totiž budou na „křečcích“ zkoušet nové prášky a vakcíny. No a co? Pro „neotroky“ to není nic nového, protože již tři roky uplynuly, co se stali dobrovolnými účastníky experimentu na preparování mozku pod kastroly. A teď dobrovolník majdanu a nová ministryně zdravotnictví budou konat na „skoroevropanech“ vivisekční pokusy.

    Ministerstvo zdravotnictví nechalo na Ukrajincích testovat téměř sto léků: na stránkách ministerstva byl dokonce zveřejněn výnos č. 835 z 15. srpna popisující podrobnosti experimentů. Dá se říci, že majitelé Ukrajiny dokonce ani neskrývají, že „svidomité“ potřebují jen jako levnou pracovní sílu, dárce orgánů a pokusné myši.

 

    Více na stránce New World Order Opposition.