Povinná (před)školní docházka

23.02.2016 00:00

    [...]

    To se má změnit, mají fungovat nové zápisy, nově stanoveným spádovým školkám budou muset místní samosprávy poskytnout seznam obyvatel a každé pětileté dítě bude muset být přihlášeno v nějaké státem uznávané školce. Tady je nutno upozornit, že za ni není považováno každé předškolní zařízení, kterému dnes říkáme školka – tou, ve které se nová povinnost má plnit, se rozumí jen to zařízení zapsané v rejstříku státem uznaných školek. Tedy žádná dětská skupina, firemní „školka“, různé stacionáře pro nemocné či postižené děti – ty tento statut prostě nemají. U lesních školek se zápis do rejstříků prý připravuje, ale takových příprav už tu bylo a těžko odlišit rétorická cvičení od opravdové snahy. V této chvíli většina lesních školek kritéria státem uznané školky zkrátka nesplňuje.

    Další problém bude, co s dětmi neočkovanými – tady se pořád neví – do školky jim přístup umožnit nechtějí, důvodová zpráva zákona jim přiznává možnost být v přípravných ročnících základních škol, ale zákon je přímo nutí volit tzv. domácí vzdělávání už ve školce s novými podmínkami.

 

    Více na stránce Občanský institut.