Pravidelné očkování předčasně narozených dětí

25.06.2016 00:00

    Předčasně narozené děti mohou mít, na rozdíl od dětí narozených v řádném termínu, nedostatečně vyvinutý imunitní systém, tj. přechodnou imunodeficienci, která se může podílet na nedostatečné imunitní odpovědi po očkování a rovněž může vést ke zvýšenému riziku postvakcinačních nežádoucích účinků. Ačkoli se v posledních desetiletích většina odborných společností ve světě kloní k očkování nedonošených dětí v chronologickém věku a to nezávisle na gestačním věku novorozence (tj. délky těhotenství vyjádřené počtem týdnů), obezřetnost při takovém očkování zůstává stále na místě. V květnu 2015 vydala Česká neonatologická společnost spolu s Českou společností alergologie a klinické imunologie stanovisko k očkování těchto dětí, ve kterém vyjádřila vhodnost odložení zahájení pravidelného očkování do 4-6 měsíců chronologického věku dítěte.

    V souladu s tímto stanoviskem také Odborný spolek pro očkování doporučuje provádět pravidelné očkování u nedonošených dětí s časovým posunem 1-3 měsíců. Včasným očkováním nelze totiž ohrožení infekcemi zcela eliminovat a navíc takovéto očkování může být doprovázeno závažnými nežádoucími účinky, což mění poměr mezi prospěchem a rizikem očkování. Existuje-li jednoduché řešení dané jeho odložením nebo-li časovou korekcí, zůstává vždy s výhodou takové řešení využít. Odložením očkování zůstává kojenec nechráněn, což vyžaduje zajištění podmínek pro snížení rizika přenosu nejen preventabilních ale také ostatních infekcí.

 

    Víc na stránce Odborný spolek pro očkování, z. s..