Právní odpovědnost a povinné očkování

20.12.2016 00:00

    Téma povinného očkování vyvolává v posledních letech rozporuplné diskuse mezi jeho přesvědčenými zastánci a zarytými odpůrci. Objektivní názor na problematiku, jakým způsobem by mělo být povinné očkování právně ošetřeno a ukotveno, je tudíž především v gesci odborníků. O potřebě legislativních úprav, a to především v rovině odpovědnosti státu za negativní následky povinného očkování, diskutovali účastníci workshopu Právní odpovědnost a povinné očkování, který 7. prosince 2016 v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze připravil Ústav státu a práva AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví.

    [...]

    Je v této problematice česká legislativa ve shodě s právními normami Evropské unie, či se nějak liší?

    V zásadě se dá říci, že legislativa je v různých evropských zemích rozdílná. Ne všude existuje povinné očkování. Obecně ale panuje na evropské úrovni shoda, že v situaci, kdy stát vyžaduje v určitých případech povinné očkování, měl by nést odpovědnost za případné negativní následky tohoto očkování.

 

    Více na stránce Akademie věd České republiky.