Přednáška o vakcínách vyráběných kultivací na buňkách získaných z potracených lidských plodů - bioetická konference v Brně 2010, doplněno v dubnu 2015

30.04.2015 00:00

    [...]

    "Instrukce Donum vitae formulovala všeobecné pravidlo, kterým je nutno se v těchto případech řídit: "Mrtvá embrya a plody potracené úmyslně nebo neúmyslně je třeba respektovat stejně jako tělesné ostatky jiných lidských bytostí. Zvláště je zakázáno je mrzačit nebo pitvat, pokud nebyla s jistotou konstatována smrt nebo chybí předchozí souhlas rodičů či matky. Kromě toho je třeba vždy dodržovat
morální požadavek, který vylučuje jakoukoliv spoluúčast na umělém potratu a nebezpečí pohoršení.
"
Z tohoto pohledu se jeví jako nedostatečné kritérium nezávislosti, které bylo formulováno některými etickými komisemi. Podle tohoto kritéria by využívání biologického materiálu, který vznikl nedovoleným způsobem, bylo přípustné, pokud jsou od sebe zřetelně odděleni ti, kteří embrya produkují, zmrazují a usmrcují, a vědci, kteří se zabývají výzkumem. Kritérium nezávislosti však nedostačuje k tomu, aby odstranilo rozporuplnost v postojích člověka, který sice bezpráví páchané druhými neschvaluje, ale současně pro svou práci přijímá "biologický materiál", který ti druzí svým protiprávním jednáním vytvořili. Jestliže je nedovolená činnost podporována zákony, které usměrňují zdravotní péči a vědecký výzkum, je nezbytné se od špatných stránek takového systému distancovat, aby nevznikal dojem tiché tolerance, nebo dokonce souhlasu se závažně bezprávním jednáním. V některých lékařských a politických kruzích by jakékoli zdání souhlasu ve skutečnosti podporovalo vzrůstající lhostejnost, ne-li dokonce schvalování takové činnosti".

    A dále "Je tedy třeba říci, že existuje povinnost odmítnout takový "biologický materiál" používat i tehdy, když neexistuje přímé spojení mezi badatelem a těmi, kteří uskutečňují umělé oplodnění nebo potraty, a ani nedošlo k dohodě s centry pro umělé oplodnění. Tato povinnost vychází z nutnosti při vlastní vědecké činnosti distancovat se od závažně nespravedlivé právní situace a jasně dosvědčit hodnotu lidského života. Připomenuté kritérium nezávislosti je tedy nutné, z etického hlediska však může být nedostačující".

 

    Víc na stránce Bioetika v lékárenství.