Připomínky spolku RoZaLIO a Ligy lidských práv k jednání pracovní komise pro problematiku očkování

06.11.2015 01:00

    [...]

    Žádáme MZ o výslovné doplnění informace, že v případě zavedení povinné předškolní docházky, nebude pro přístup do 3. třídy MŠ očkování vyžadováno. Ze zápisu komise to vyplývá pouze implicitně.

    [...]

    Bod 93 nálezu ÚS Pl. 16/14 se netýká očkování a povinné předškolní docházky, nýbrž problematiky „trvalých kontraindikací“. K tomuto tématu dále doplňujeme, že velká část jednání se týkala právě této problematiky. Proto považujeme za naprosto nedostatečné, že zápis z jednání žádným způsobem nezachycuje, že k této debatě došlo. Během debaty navíc někteří účastníci komise nezastávali názor, který nyní zápis, resp. příloha prezentuje. Ostatně z přílohy č. 2 není patrné, zda se jedná o oficiální stanovisko MZ ani kdo je jeho autorem. S výkladem, který je prezentován v příloze v žádném případě nesouhlasíme a pokud takový právní výklad MZ nebo hlavní hygienik zastává, nechť tento dokument zveřejní jako své oficiální stanovisko. Nesouhlasíme ovšem s tím, aby bylo jakýmkoliv způsobem prezentováno jako výstup jednání komise. V žádném případě totiž neodpovídá tomu, co bylo řečeno na jednání komise.

 

    Více na stránce Liga lidských práv.