Proč si černý kašel cestu zpátky našel

01.02.2016 00:00

    [...]

    Obvyklý stav ve vyspělých zemích, kde se acelulární vakcíny dlouhodoběji plošně používají (a mezi které patří i ČR), je takový, že proočkovanost populace proti černému kašli přesahuje 94 %. Odmítačů tohoto očkování je maximálně 5–6 % (USA), obvykle jen 1,5–3 %. Za tohoto stavu jsou odmítači očkování označováni za příčinu návratu černého kašle. I kdyby úmyslně neočkujících bylo opravdu celých 5–6 % rodičů, absolutně by takový počet nestačil zapříčinit situaci, jaká dnes je. 94 % proočkovanost, pokud by byla funkční, by kolektivní imunitu spolehlivě zajišťovala. Také setrvalý meziroční nárůst incidence onemocnění při stejném procentu odmítačů musí nakonec zarazit i ty jednodušší myslitele. Bordetella pertussis dnes opravdu není bakterií neočkovaných. Mezi očkovanými a neočkovanými si vlastně vůbec nevybírá. Kdyby žádní odmítači očkováni proti černému kašli neexistovali, situace by dnes přesto byla velmi podobná. Dojít k tomuhle závěru poté není právě složité, pokud ovšem nejste ministerský úředník nebo jiný vakcisexuál či vpichofil.

    [...]

    Tímto selekčním mechanismem zakládá plošné očkování potřebu budoucího dalšího očkování téhož jedince jinými vakcínami proti stejnému onemocnění. V tomto ohledu je očkování opravdu úžasný byznys, který vyvolává sám svou potřebu a svým způsobem se „replikuje“. Očkovací průmysl sám funguje vlastně jako virus. Za 10–25 let vymění antigenní strukturu svých vakcín na trhu a to mu zajistí další úspěšný ekonomický vývoj a jeho „evoluci“. Nu, představte si jen, že bychom se jednou za život účinně – na celý život – proočkovali proti 15–20 základním onemocněním. To by byla pro manažery výrobců a distributorů vakcín asi přímo noční můra. Nikdo z očkovaných by už nikdy nepotřeboval přeočkování, ani žádné nové a lepší vakcíny na totéž.

 

    Více na stránce Vitalia.cz.