Prof. John Walker-Smith — spolupracovník Dr. Andrewa Wakefielda — vyhrál žalobu proti Všeobecné lékařské radě u Nejvyššího soudu Velké Británie

16.04.2016 22:47

BBC News Health7.III.2012

www.slobodaVockovani.sk Slovenská verzia www.slobodaVockovani.sk

    Původní článek "MMR doctor wins High Court appeal"
    z angličtiny přeložila Mgr. Lenka Kopencová, PhD.
    a překlad upravil Ing. Marián Fillo.

 

    Lékař, který byl shledán vinným z vážného profesionálního pochybení ohledně sporné otázky MMR vakcíny (proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám) autismu, vyhrál odvolání proti svému vyškrtnutí z restříku britských lékařů u Nejvyššího soudu Velké Británie.

fotografie: prof. John Walker-Smith    Prof. John Walker-Smith uskutečnil výzkum spolu s Dr. Andrewem Wakefieldem, který tvrdil, že existuje souvislost mezi autismem a kombinovanou vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Studie způsobila pokles v proočkovanosti, ale byla později zdiskreditována.

    Soudce zrušil nález Všeobecné lékařské rady (angl. General Medical Council = GMC) o profesionálním pochybení. Soudce Mitting vyzval k budoucím změnám způsobů, jakými GMC provádí slyšení před porotou:

„Byla by to nešťastná náhoda, pokud by se něco podobného opakovalo.“

    Prof Walker Smith, který odešel do důchodu v roce 2001, řekl:

„Jsem nesmírně potěšen výsledkem svého odvolání. Bylo to těžké břemeno pro mě a mou rodinu od té doby, co byla vznesena první obvinění v roce 2004 a během přestupkového řízení od roku 2007 do roku 2010. Oddechl jsem si, že je tato záležitost u konce.“

 

„Nedostatečná argumentace“

    Bývalý vedoucí oddělení v nemocnici Royal Free Hospital v severním Londýně ztratil svou licenci k provádění lékařské praxe v květnu 2010 spolu s Dr. Andrew Wakefieldem. Porota GMC shledala oba dva vinnými z pochybení ve způsobu vedení výzkumu, týkajícího se autismu a střevních onemocnění. Třetí lékař prof. Simon Murch, tou dobou méně zkušený konsultant na tomto oddělení, byl zbaven viny.

    Disciplinární řízení proti těmto lékařům se soustředilo na to, jak prováděli svou práci. Soudce řekl, že porota GMC selhala, když se zabývala tím, zda prof. Walker-Smith prováděl výzkum nebo pouze zkoumal symptomy při snaze léčit děti. Byly tam podle něj

„neadekvátní a povrchní argumentace, v mnoha případech s chybným závěrem.“

    GMC se vyjádřila, že již byly zváženy reformy, týkající se disciplinárních řízení. Výkonný ředitel Niall Dickson dodal:

„Dnešní rozhodnutí nicméně neotevírá znovu debatu o souvislosti MMR vakcíny s autismem. Jak soudce Mitting řekl ve svém rozsudku: „Neexistuje nyní žádná solidní názorová skupina, podporující hypotézu (Dr. Wakefielda), že MMR vakcína a autismus/enterokolitida jsou příčinně spojené“.“