Projev poslance Poseyho o případu Dr. Williama Thompsona před Sněmovnou reprezentantů USA z 29.VII.2015

14.08.2015 11:12

C-Span29.VII.2015Bill Posey

 

    Původní projev Billa Poseyho před Sněmovnou reprezentantů USA ze dne 29.VII.2015 (01:02:29)
    z angličtiny přeložila Mgr. Lenka Kopencová, PhD.
    a jazykově upravil Ing. Marián Fillo.

 

fotografie: poslanec Bill Posey    Dnes vystupuji v zájmu vědecké bezúhonnosti a výzkumu. Rád bych začal tím, že upozorňuji na fakt, že jsem absolutně a rozhodně pro očkování. Rozvoj imunizace ušetřil bezpočet životů a značně přispěl ke zlepšení veřejného zdraví. Považuji za znepokojující fakt, že poslední dobou nebylo nikdy v projevech o dětské imunizaci před Senátem zmíněno, že naše vláda vyplatila jako odškodné přes 3 miliardy USD dětem, které byly zdravotně poškozené vlivem očkování prostřednictvím Odškodňovacího programu pro negativní následky očkování.

    Bez ohledu na předmět problematiky, rodiče, kteří rozhodují o zdraví svých dětí, si zaslouží nejlepší možné informace, které jim budou dostupné. Mělo by být zajištěno, aby se mohli spolehnout na federální úřady, které jim sdělí pravdivé informace. Z těchto důvodů přináším následující záležitost na půdu Sněmovny reprezentantů.

    V srpnu 2014 Dr. William Thompson, vedoucí vědecký pracovník ze CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Úřad USA pro prevenci a potírání nemocí), spolupracoval s právním zástupcem pro informátory (whistleblowers), aby poskytl mému úřadu dokumenty, týkající se studie CDC z roku 2004, která zkoumala možnost vztahu mezi vakcínami proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám (MMR) a autismem. V tiskovém prohlášení ze srpna 2014 Dr. Thompson uvádí:

„Lituji, že moji spoluautoři a já, jsme neuvedli statisticky významné informace v našem článku z roku 2004, uveřejněném v časopise Pediatrics.“

    Pane předsedo, uctivě žádám, aby následující výňatky z prohlášení napsaného Dr.Thompsonem byly zaznamenány do protokolu. Nyní cituji Dr. Thompsona:

„Během doby, co jsem pracoval pro odbor bezpečnosti očkování v letech 2000 až 2006, patřily mezi mé nejdůležitější pracovní povinnosti dále vést spolu s dalšími výzkumníky tři hlavní bezpečnostní studie. Jako odpověď na studii Dr. Wakefielda, uveřejněnou v Lancetu, která dávala do souvislostí vakcínu MMR a zdravotní následky podobné autismu, byla provedena kontrolní studie výskytu autismu v MADDSP (Metropolitan Atlanta Developmental Disabilities Surveillance Program — Program sledující trvalá vývojová postižení v Atlantě, USA) po MMR vakcíně. Na podzim roku 2000 se mezi vědci a ochránci spotřebitelů mimo CDC vynořily vážné obavy, související s provedením studie Verstraetena. Jedním z důležitých cílů, které byly stanoveny předem na jaře roku 2001 ještě před zahájením jakékoli studie, bylo mít tři protokoly zkontrolované zvenčí CDC, před zahájením analýz, aby zastánci spotřebitelů nemohli tvrdit, že byly prezentovány údaje, které by se hodily vlastním cílům a podjatostem. Naší hypotézou bylo, že pokud najdeme statisticky významné účinky ve věku buď 18 nebo 36 měsíců, závěr bude, že očkovat děti vakcínou MMR v brzkém věku by mohlo vést k chování a projevům podobným autismu. Všichni jsme se sešli a dokončili studijní protokol a plán analýzy. Cílem bylo neodchýlit se od plánu analýz, abychom se vyhnuli debaklu studie Verstraetena o thimerosalu, publikované v časopise Pediatrics v roce 2003.

    Na schůzce dne 5. září jsme detailně hovořili o tom, jak zakódovat rasu jak pro celkový vzorek, tak pro vzorek s rodným listem. Ze spodní části tabulky 7 je také zřejmé, že pro skupinu bez rodného listu se významně zvýšila statistická významnost v závislosti na rase. 

    Všichni autoři a já jsme se setkali a rozhodli se někdy mezi srpnem a zářím roku 2002, že neuveřejníme žádnou ze souvislostí, které se týkaly rasy, jak bylo zjištěno v dokumentu. Někdy dost brzy po této schůzce jsme se rozhodli, že vyřadíme všechny informace týkající se rasy a jejího vlivu. Spoluautoři naplánovali schůzku, aby zničili všechny dokumenty, které se týkaly studie. Zbývající čtyři spoluautoři se všichni setkali a přinesli velký odpadkový koš do místnosti, kde byla schůzka, prošli všechny tištěné kopie dokumentů ze studie, o kterých jsme si mysleli, že je musíme vyřadit a dali jsme je do velkého odpadkového koše. Nicméně protože jsem se domníval, že to je protizákonné a porušovalo by to žádosti na základě FOIA (The Freedom of Information Act = Zákon o svobodném přístupu k informacím) i požadavky DoJ (Department of Justice = Ministerstvo spravedlnosti USA), ponechal jsem si tištěné kopie všech dokumentů ve své kanceláři a uschoval jsem si všechny související soubory v počítači. Domnívám se, že jsme úmyslně zatajili kontroverzní výsledky a neuvedli jsme je do konečného dokumentu, připraveného pro publikování v časopise Pediatrics.“

    Pane předsedo, věřím, že je naší povinností zajistit, aby dokumenty od Dr. Thompsona nebyly přehlíženy. A tudíž je na požádání dodám členům Kongresu a členům výboru Sněmovny reprezentantů. Pokud vezmeme v úvahu dokumenty whistleblowera, stejně tak jako zapletení CDC do této kauzy, je potřebné provést soudní slyšení a detailní vyšetřování.

    Takže prosím, pane předsedo, naléhavě žádám a vyzývám své kolegy z rozpočtového výboru, aby prosím, prosím učinili příslušná opatření.