Průzkum ukázal, že Češi jsou připraveni na zavedení dobrovolného očkování

24.11.2016 00:00

    91 % Čechů je pro zachování stávajícího schématu povinného očkování, ale jen 1 člověk ze 100 ví, proti kterým devíti nemocem se v ČR povinně očkuje. Tuto fatální disproporci názorů a vědomostí přinesl průzkum farmaceutické společnosti GSK, která dodává drtivou většinu vakcín pro plošné povinné očkování v ČR. Pouze 1 % rodičů by očkování svých dětí odmítlo. Tato zjištění poukazují na nutnost změny směrem k dobrovolnosti a kvalitnější informovanosti.

    Průzkum společnosti GSK s názvem „Co Češi skutečně vědí o očkování“ dále ukazuje, že velká část respondentů důvěřuje svému lékaři, informace o očkování získává především od něj, ale přesto drtivá většina z nich (92 %) neví, proti čemu se v současné době povinně očkuje. Ukazuje to na absenci informací zásadních pro rozhodování o očkování dětí. Systém dobrovolného očkování klade větší důraz na informovanost pacienta a poskytuje lékařům, resp. pediatrům větší prostor k prohloubení partnerství s pacientem, a také umožňuje individuální přístup k řešení požadavků rodičů podle potřeb dítěte.

 

    Více na stránce RoZaLIO.