První vědecká studie porovnávající zdravotní stav očkovaných a neočkovaných dětí byla stažena z internetu

05.12.2016 00:00

    Výsledky vůbec první studie srovnávající zdravotní stav očkovaných a neočkovaných dětí se sotva objevily, a už vyvolávají kontroverze. Pro mnohé – zejména pro stovky tisíc rodičů dětí, které vakcinací utrpěly újmu – nejsou výsledky nijak překvapivé, ale ostatní je mohou shledat poněkud šokujícími. Možná je právě to důvodem, proč vědecký časopis, který nová zjištění původně zveřejnil, nakonec článek opět stáhl.

    Odborné periodikum Frontiers in Public Health materiály přijalo 2. listopadu a následně je vydalo. Jedná se o studii zaměřenou na děti ve věku 6-12 let, vyučované matkami doma. V této skupině není očkováno téměř 40% dětí, takže kontrolní skupina byla dostatečně rozsáhlá, aby bylo srovnání s očkovanými dětmi platné.

 

    Více na stránce Věk světla.