První žaloby kvůli nepřijetí neočkovaných dětí do MŠ

08.09.2016 00:00

    [...]

    Pokud ředitel MŠ ví, co je jeho povinností, co musí podle nálezů Ústavního soudu uvážit a k čemu se musí argumentačně postavit a s čím vypořádat, poté jeho kladné rozhodnutí o uznání ústavní výjimky je velice suverénní a je prakticky nezpochybnitelné kýmkoliv jiným. Respektive přezkoumat rozhodnutí ředitele MŠ o uznání ústavní výjimky víry či svědomí rodičů je oprávněn odvolací nadřízený orgán, ale nikoliv krajské hygienické stanice. Taková kontrola nepřísluší jejich odborné způsobilosti a rozsahu jejich oprávnění. Hygienické stanice si ale určitě mohou zkontrolovat, zda nedoočkované dítě bylo přijato do MŠ na základě kladného rozhodnutí ředitele o uznání ústavní výjimky. Pokud by toto scházelo, byla by to samozřejmě chyba. Avšak vlastní rozhodnutí ředitele MŠ o ústavní výjimce nejsou krajské hygienické stanice oprávněny zpochybnit a označit za nezákonné – a uložit za to sankci. Hygienické stanice tak mohou po své kontrole nanejvýš podat podnět nadřízenému orgánu, aby taková rozhodnutí třeba přezkoumal (tzv. přezkumné řízení), ale opravdu nemohou zákonným způsobem uložit školce pokutu. A totéž se týká také všech dětských táborů, zotavovacích akcí, škol v přírodě apod.

    Proč jsem to uvedl? Z více stran jsem již dostal informaci, že alespoň některým mateřským školkám byla centrálně šířena informace, že mají ignorovat žádosti rodičů o uznání ústavních výjimek. Někdo jim tvrdí a metodicky doporučuje, aby o nich vůbec nerozhodovaly. Poté, pokud tyto výjimky přiznávat budou a budou na tomto základě přijímat neočkované děti, dostanou za to vysoké pokuty od krajských hygienických stanic jako za porušení podmínek § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví. Je hrozné si uvědomit, jak daleko je schopna v ČR zajít její zuřivá očkovací chobotnice. Člověk nebo lidé, kteří za touto účelovou dezinformací stojí, se tím podle mne dopustili trestného činu poškozování cizích práv. Někdo z vás možná ví, kdo to je. Ale já to bohužel nejsem.

 

    Více na stránce Vitalia.cz..