Reakce SÚKL na článek na www.vitalia.cz ze dne 22. 6. 2015

29.06.2015 00:00

    [...]

    Ad “Co to SÚKL tvrdí?”

    Není jasné, proč autora zarazilo v textu uvedené “Všechny NÚ proto není nutné hlásit, zákon ukládá lékařům a jiným zdravotnickým pracovníkům povinnost hlásit podezření pouze na závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky.“

    V rámci ochrany veřejného zdraví se pomocí vědeckých metod stále vyvíjí a upravuje metodologie detekce a následného vyhodnocení možných rizik souvisejících s používáním léčivých přípravků a tedy i vakcín. Systém spontánního hlášení je nastaven tak, aby byla v maximální míře zachycena rizika s potenciálním významným dopadem na zdraví, v případě vakcín na zdraví očkovaných dětí. Přednostně se tedy sbírají a vyhodnocují informace o závažných nebo neočekávaných NÚ. Z toho jednoznačně vyplývá, že pokud nezávažný NÚ ještě nebyl popsán (je tedy neočekávaný), měl by jej systém zachytit.  Dále při školení zdravotníků o tom, jak a co hlásit, vždy sdělujeme, že mohou a mají nahlásit i to, co nesplňuje kritéria závažnosti nebo neočekávanosti, pokud to z jakéhokoli důvodu považují za zajímavé či významné. Jak bylo uvedeno výše, systém spontánního hlášení podezření na NÚ není nastaven jako zdroj přesných statistik o výskytu NÚ po očkování v ČR. Přesné statistiky nepřestavují smysl jeho existence a zveřejňované údaje tak také nejsou prezentovány.

 

    Víc na stránce Státní ústav pro kontrolu léčiv.

    K tomu viz článek Nežádoucí účinky vakcín za rok 2014.