Report z třetího jednání komise pro problematiku očkování

25.11.2015 00:00

    [...]

    Jeden z našich podnětů se týkal vyjasnění situace ohledně přístupu neočkovaných dětí k povinné předškolní docházce. Ministerstvo školství totiž v důvodové zprávě školského zákona uvádí, že pro děti bude platit očkovací povinnost i přesto, že zákon o ochraně veřejného zdraví jasně uvádí, že očkování není vyžadováno pro přístup do zařízení, do nichž je docházka povinná. Na jednání komise bylo uvedeno, že Ministerstvo zdravotnictví bude vycházet z dikce zákona o ochraně veřejného zdraví a očkovací povinnost pro povinný předškolní rok nebude vyžadována.

    [...]

    Na jednání byl také diskutován náš podnět k problematice dočasné kontraindikace a přístupu dětí do mateřských škol. K tomuto tématu se rozpoutala zajímavá debata. Docent V. Thon uvedl, že kontraindikace, avšak také indikace, jakéhokoli výkonu v medicíně je vždy vyhodnocována pro pacienta v dané chvíli v čase, dle klinického stavu pacienta. To platí pro každý lékařský výkon, tedy i pro podání konkrétní očkovací látky. Tzn., že kontraindikace buď je, nebo není, a to vždy v daném konkrétním čase. V medicíně není nic zcela trvalého. Mělo by dostačovat potvrzení kontraindikace bez bližší specifikace. Jako příklad uvedl atopický ekzém. Na to reagovala předsedkyně České pediatrické společnosti MUDr. Šebková, že atopický ekzém je kontraindikací akutní, nikoli trvalou, ani dočasnou. Za měsíc prý je dítě „čisté“ a může být očkováno. S tímto tvrzením doktorky Šebkové docent Thon nesouhlasil.

 

    Více na stránce Liga lidských práv.