Reportáž o očkování nebyla objektivní, vytkla Rada ČT

05.11.2015 18:06

    [...]

    Rada ve správním řízení televizi vytkla, že v reportáži dostatečně nezazněly názory odborníků z řad zastánců současného systému očkování. "Pořad prezentoval jasný, předem stanovený postoj a jako takový jej lze považovat za předpojatý a snažící se ovlivnit postoje diváka ve prospěch záměrů tvůrců. Neposkytl tedy objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů," uvedla nyní RRTV.

    "Česká televize je přesvědčena, že v reportáži Utajená data postupovala v souladu s právními předpisy, s vydaným judikátem k pořadu Nedej se i Kodexem České televize. Vyváženost nelze posuzovat mechanicky, jako to nyní učinila Rada RTV," uvedla mluvčí ČT Alžběta Plívová. Pořad Nedej se podle ní ukazuje názory občanské společnosti na dílčí témata a z různých úhlů. Zároveň je pouze částí vysílání, které jako celek postihuje rozmanitost společnosti. "Česká televize se proto pozastavuje nad tím, jakým způsobem Rada RTV uvedený pořad skutkově i právně posoudila," dodala.

 

    Více na stránce Týden.cz.