RIZIKOVÉ OČKOVÁNÍ? Tyto vakcíny mají často vedlejší účinky

04.06.2015 10:36

        Téma očkování je v současné době vzhledem k projednávání novely zákona o ochraně veřejného zdraví velmi ostře sledováno celou společností. Nejčastějším argumentem proti povinnému očkování jsou nežádoucí účinky, které může podání vakcíny vyvolat. Které vakcíny jsou z tohoto hlediska nejnebezpečnější a jaké zdravotní problémy nám mohou způsobit? Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vydal statistiku, která tuto problematiku monitoruje za loňský rok.

        "I přes všechna dosud známá rizika u vakcín zařazených do povinného očkování jednoznačně převažuje jejich přínos. Ten spočívá v ochraně každého jednotlivého dítěte a tím i celé společnosti před závažnými chorobami, které mohou mít velmi těžký průběh a mohou skončit i úmrtím," uvádí tisková zpráva Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

        SÚKL vydal v souvislosti se zvýšeným zájmem společnosti o problematiku očkování speciální přehled nežádoucích účinků vakcín. V loňském roce obdržel ústav celkem 794 upozornění na nežádoucí účinky vakcín, přičemž v 633 případech byla tato hlášení vyhodnocena jako závažná. Oproti loňskému roku je toto číslo vyšší, podle lékařů je ale motivováno zvýšeným zájmem veřejnosti o očkování. Jeden hlášený případ zpravidla popisuje více reakcí.

   zdroj: tn.nova.cz/clanek/nebezpecne-vakciny-ktere-ockovani-je-nerizikovejsi.html