Rozhodně přihlaste své nedoočkované děti letos do školky (tisková zpráva Společnosti pacientů s následky po očkování)

25.04.2016 12:59

logo Společnosti pacientů s následky po očkování    Společnost pacientů s následky po očkování, z. s. doporučuje rodičům všech dětí neočkovaných řádně podle očkovacího kalendáře, aby letos rozhodně podali přihlášku alespoň do jedné mateřské školky. Mnozí rodiče přihlášky nepodávají v přesvědčení, že to je zbytečné, protože jejich dítě přijato nebude. To je sice velmi pravděpodobné, ale důvod pro podání alespoň jedné přihlášky je jiný.

    Česká republika patří mezi několik málo zbylých evropských zemí, které ještě brání nedoočkovaným dětem v účasti v dětských kolektivech a skupinách. Jedná se o omezování základních lidských práv, překonané naprostou většinou zemí Evropy. Ve všech sousedních státech, včetně Polska a Slovenska nedoočkované děti mohou do kolektivů, a to zcela bez omezení (viz ilustrace). Represe České republiky vůči nedoočkovaným dětem jsou sociálním i ekonomickým nátlakem očkovat i děti, u kterých mohou mít rodiče po předchozích zkušenostech obavu z možných zdravotních problémů po očkování.

    V současné době je před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku (ESLP) již šest stížnosti na Českou republiku za svévolné porušování základních lidských práv a jedná se právě o děti nevpuštěné do mateřských školek. ESLP dosud v této věci zatím nerozhodl. Může přitom snadno rozhodnout ve prospěch vyloučených dětí. Naprostá většina evropských zemí svým právem dává jasně najevo, co si myslí o odborném odůvodnění takových represí.

    Pokud ESLP rozhodne ve prospěch vyloučených českých dětí, bude mít každé z nich právo na spravedlivou náhradu hmotné i nehmotné škody. Náhradu škody, kterou by Česká republika musela v takovém případě každému dítěti vyplatit, lze odhadovat na 150.000–400.000 Kč. Právo na náhradu škody poté získá každé dítě, které bylo na základě naší legislativy vyloučeno ze školky nebo i jiné dětské skupiny.

    Podání přihlášky do mateřské školky dnes rodiče nestojí vůbec nic. Je však možné, že za své represivní zákony bude muset Česká republika jednou všem vyloučeným dětem zaplatit. Nedoočkovaných dětí ve věku 3–5 let může být v  České republice odhadem 1%, to je cca 1.000 dětí na jeden ročník. V  předškolním věku je to tedy cca 3.000 dětí. Kdyby všichni rodiče přihlásili letos nedoočkované děti do školky i s tím, že pravděpodobně přijaty nebudou, může celková náhrada škody, kterou by byla povinna Česká republika vyplatit, dosáhnout řádově stovek milionů Kč.

Ing. Václav Hrabák    Rodiče nedoočkovaných dětí, podejte ještě přihlášky do mateřské školky. Můžete být v budoucnu odškodněni za to, že stát používá děti jako rukojmí pro nátlak na očkování i dětí, kterým například i přes zdravotní problémy jejich pediatr nenapíše kontraindikaci. Současně také vyzýváme stát a zvláště Ministerstvo zdravotnictví, aby tyto represivní praktiky zakotvené v zákonodárství a odporující základním lidským právům napravil a aby se tak Česká republika mohla i v tomto ohledu připojit k ostatním evropským zemím.

 

Ing. Václav Hrabák
předseda Společnosti pacientů s následky po očkování, z.s.

 

mapa Evropy: Represe neočkovaných dětí v zemích EU + Švýcarsko, Norsko, Island