Rozhovor s plk. prof. MUDr. Romanem Chlíbkem, PhD. o očkování těhotných proti černému kašli

03.01.2016 10:41

otázky kladla Ing. Jitka Hornychová

 

    Národní imunizační komise (NIKO) nyní doporučuje přeočkovávat těhotné kombinovanou vakcínou proti záškrtu, tetanu a černému kašli (DTP). Samostatná vakcína proti černému kašli prý není. Plánuje se v tomto ohledu nějaká změna?

    plk. prof. MUDr. Roman Chlíbek, PhD. (dále jen RCh): Ne.

    NIKO před časem doporučila přeočkovávat dospělé proti tetanu ve 30 letech, s tím že jako děti byli očkováni v 10–11 letech. U očkování proti tetanu uvádí nejméně 20-letou ochranu.

plk. prof. MUDr. Roman Chlíbek, PhD.    RCh: Ano. To je stanovisko České vakcinologické společnosti, odborné stanovisko, nicméně legislativně stále platí přeočkovávat po 10–15 letech.

    Koncem minulého století lékařka očkovala mého manžela proti tetanu třemi dávkami, protože tehdy tvrdila, že je očkování proti tetanu je „propadlé“ po 10 letech. Manžel měl velkou reakci.

    RCh: To mě mrzí, po 10 letech není očkování propadlé.

    Jaké jsou studie ohledně bezpečnosti přeočkování proti tetanu, účinnosti přeočkování proti černému kašli? Těhotné budou přeočkovány např. po 20 letech jednou dávkou. Mezi těhotnými a jejich partnery bude narůstat počet těch, co nikdy nebyly očkovány proti černému kašli, případně byli očkováni jen jako kojenci. U těch by bylo vhodné jaké schéma?

    RCh: O dalším přeočkování se zatím neuvažuje.

    Pokud by nebyla samostatná vakcína proti černému kašli, rodič i lékař by měli tedy již dnes děti upozorňovat, že pokud se dají přeočkovat v 10 letech kombinovanou vakcínou, musí myslet i na své možné (zkomplikované) přeočkování v dospělosti, až budou chtít chránit potomka proti černému kašli.

    RCh: O žádnou komplikaci se nejedná, přeočkování je možné zase DTP vakcínou.

    Dnes se naše děti chovají výrazně jinak než my, chtějí o všem rozhodovat. Dle jistého průzkumu prý třeba ve 40% domácností rozhodují děti mladší 11 let o spotřebitelském  chování celé rodiny. U dětí fanatiků to bude nižší, protože tam jsou děti vychovávané, aby byly odolné vůči vlivům okolí.

    RCh: To je smutné co? U nás v rodině to tak naštěstí není. Nekoupíme jim vše, co chtějí nebo vidí…

    Dnešní rodič se nemá dostat do situace, kdy bude později zdůvodňovat chybné rozhodnutí v očkování svému potomkovi.

    RCh: Toto je záležitost výchovy v rodině, do vztahů rodič-dítě nemůže naše odborná společnost zasahovat.

    Začátkem roku 2015 jsem s Vámi mluvila na téma schématu 2+1 očkování hexavakcínou. Sama jsem zažila že v r. 2006 (před 9 lety) lékařka mého syna chybně naočkovala schématem 3+1 (navíc s odstupy méně než měsíc). Měla jsem tehdy za to, že ho automaticky bude očkovat schématem 2+1, ale byla jsem kvůli synovi nevyspalá a unavená, kvůli jeho genetické vadě jsem chodila k lékařce často a ona ho pak po souhlasu neurologa očkovala. Nechápu zpětně, že jsem ji nekontrolovala, ale měla jsem naivní představu, že mě bude dopředu informovat. Pak jsem na to přišla a lékařka se již prostě odmítla se mnou o očkování bavit. Nechtěla to své schéma zdůvodnit.

    RCh: To mě mrzí. Každý lékař si je zodpovědný za své chování a svůj vztah s pacientem sám za sebe.

    Vybavuji si 2 případy kdy jsem vysvětlila kamarádce, proč stačí očkovací schema 2+1. Matka dítěte má pak vztek na lékařku svého dítěte, cítila se podvedená. Můj názor je, že my se měli držet schématu 2+1 jako na Slovensku.

    RCh: Promiňte, bez urážky – ani odborníci v Německu nemají v této otázce jasno, zatím se nechystají k přechodu na 2+1 – nemají dostatek přesvědčivých důkazu pro tento přechod. 75% Evropy používá 3+1. Opravdu si myslíte, že by měli laici rozhodovat o schématech? Na základě čeho jste si jistá, že schéma 2+1 je plně dostatečné – jenom proto, že je schválené? Co nedonošené děti, kterých je stále více, nebo děti HBsAg pozitivních matek apod.? Je celá řada dosud nezodpovězených otázek. Obdivuji Vás, že jste si tak jistá, že 2+1 stačí.

    Když zjistíme, že velká část rodičů by potomky očkovala jen ve schematu 2+1, kdyby měla informace, proč nemají lékaři povinnost o tom informovat rodiče?

    RCh: Protože 2+1 schéma není u nás zatím vyhláškou stanovené. A očkující lékař se musí řídit platnou vyhláškou.

    Je dle mne naprosto krátkozraké vytvářet nedůvěru k očkování — k informacím, které o něm dostáváme od lékaře. Víme, že přeočkování proti některým nemocem by se mělo týkat celého života. Moje dcera se třeba o očkování zajímala již v pěti letech, hlavně kvůli scéně, co udělala lékařka před ní. I dítě, co se o očkování nezajímá, přijde možná v dospělosti za rodičem a bude chtít vysvětlit, na čí radu jeho rodič postupoval, když rozhodl o jeho očkování. Asi zjistí, že má důvod mít u očkování svého potomka nedůvěru k informacím, poskytnutým od těch, co jsou za to placeni. Je nějaký závažný důvod, proč je v dnešní situaci ve vyhlášce očkovací schéma 3+1? Bohužel, mám pocit, že některé změny u nás se dělají až 5 minut po dvanácté.

    RCh: Bohužel, těm, co mají jenom omezené odborné informace, vždy připadají některé věci daleko více jasné, než když víte detaily. Není to ale jenom černobílé. Opět připomínám, že 75% Evropy má stejné schéma jako my, mají ho i státy s daleko většími světovými odborníky, jako je USA, Austrálie, Kanada, Velká Británie — nemyslím si, že to jsou hlupáci, co zaspali, jak píšete, dnešní situaci.