Školy se brání šíření žloutenky, pro jistotu

12.12.2016 00:00

    [...]

    „Situace není nijak dramatická, v žádném případě se nepodobá nedávné epidemii na jižní Moravě," uklidňuje veřejnost ředitelka odboru epidemiologie krajské hygienické stanice Jitka Luňáčková. Podle ní lékaři v celém kraji od začátku roku zaznamenali pouhých 37 případů, převážně u dospělých pacientů. „Dětí onemocnělo celkem devět, aktuální jsou zmíněné případy z Českobudějovicka a obdobný rodinný výskyt na Českokrumlovsku, nemocní jsou v domácím ošetření," zmiňuje.

    [...]

    Ty jsou přitom pro školáky poměrně citelnou změnou oproti běžnému režimu. „Rizikové skupiny sledují praktičtí lékaři, důležité jsou odběry krve, aby se případné onemocnění odhalilo včas. K dispozici je také očkovací látka. V učebnách je kladen zvýšený důraz na úklid a dezinfekci, dotčené třídy se na vyučování nespojují a zůstávají ve své učebně. Omezení platí i pro kroužky a další mimoškolní aktivity dětí," vyjmenovává lékařka aktuální doporučení hygieniků.

 

    Více na stránce deník.cz.