Sliby ministra Němečka k problematice očkování nesplněny

21.10.2016 10:17

    [...]

    Komise dostala k řešení i další témata. Tím nejdůležitějším je, dle mého názoru, zřízení fondu na odškodnění následků povinného očkování. I zde existoval příslib, že legislativní řešení bude rychlé. A v neposlední řadě je to diskuse kolem počtu povinných očkování, sledování nežádoucích účinků, problematika očkovacího kalendáře atd.

    Pokud je mi známo, do této doby k žádnému viditelnému pokroku v řešení sporných otázek kolem očkování nedošlo. Chci vás proto, pane ministře, požádat, abyste nás seznámil se současným stavem přípravy legislativního řešení fondu na odškodnění následků očkování i dalších témat, které komise má k projednání.

 

    Více na stránce Parlamentní listy.cz.