Souvisí porucha psychomotorického vývoje u dětí, apatie či vznik nebo zhoršení atopického ekzému s očkováním?

17.10.2016 20:33

    [...]

    Porucha psychomotorického vývoje včetně narušení vývoje řeči představovala téměř 10% všech hlášení podezření na NÚ vakcín a je považována za nový bezpečnostní signál, který je nyní monitorován jak v ČR, tak v celé Evropské unii. Podezřelá je zejména hexavakcína (66 případů), ale poruchy psychomotorického vývoje byly hlášeny i v souvislosti s podáním pneumokokových vakcín (6 případů), po společném podání hexavakcíny a pneumokokové vakcíny (20 případů) a po podání vakcíny proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím (18 případů). Viz Zpravodaj SÚKL „Nežádoucí účinky léčiv 2/2016."

    [...]

    Úvahu paní doktorky Jirsové o potřebě porovnat počet hlášení s počtem podaných dávek hexavakcíny je také třeba ještě dát do souvislosti s tím, jak vysoká je podhlášenost nežádoucích účinků a tedy (a to zejména!), o kolika dětech zde vlastně hovoříme. V loňském roce bylo nahlášeno 110 případů podezření na porušení psychomotorického vývoje. Dle ředitele SÚKL PharmDr. Zdeňka Blahuty je obecně hlášeno pouhé 1-2% případů (viz jeho prezentace na semináři v Poslanecké sněmovně v březnu 2015). Byli-li bychom optimističtí a uvažovali, že bylo nahlášeno 10% případů, potom zde máme více než tisíc dětí s porušeným psychomotorickým vývojem v možné souvislosti s očkováním jen za loňský rok! A je jen velmi málo podstatné, zda 660 poškozených dětí přisoudíme hexavakcíně, 200 hexavakcíně podané společně s pneumokokovou vakcínou, 180 vakcíně proti dětským nemocem a 60 samostatně podané pneumokokové vakcíně.

 

    Více na stránce Společnost pacientů s nežádoucími účinky očkování, z.s..