Spory o očkování

19.09.2016 00:00

    [...]

    V ČR se senioři nad 65 let očkují polysacharidovou vakcínou. Očkovací schéma však není v souladu s doporučením České vakcinologické společnosti (ČVS). V čele odborné společnosti stojí její předseda prof. Roman Prymula, kterého ministr zdravotnictví odvolal z funkce ředitele Fakultní nemocnice v Hradci Králové kvůli konfliktu zájmů souvisejícím s klinickými studiemi. Podle něj mu politický vaz nezlomil vztah mezi jeho soukromou společností Biovomed a farmaceutickými společnostmi, ale mimo jiné tlak na úhradu jiné než polysacharidové vakcíny, jíž se nyní v ČR proti pneumokokům očkuje. Prof. Prymula v úvodníku aktuálního vydání časopisu Vakcinologie (celý úvodník má redakce k dispozici) píše: „To, že jsem naprosto nesouhlasil s postupem volby hlavního hygienika a potíráním odborných doporučení v oblasti očkování proti pneumokokům u seniorů, je notoricky známo. Jsem zcela přesvědčen, že očkování seniorů pneumokokovou konjugovanou vakcínou je naprosto správné a je v souladu s posledními doporučeními a jistě není ani 4krát dražší.“

    [...]

    Mluvčí VZP Oldřich Tichý: „V této souvislosti stojí za připomínku, že pojištěnci, kteří spadají do pravidelného povinného očkování proti pneumokokovým nákazám dle platné Vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, jsou vakcínou Pneumo 23 očkováni již několik let. Je přitom třeba uvědomit si, že právě toto jsou lidé, kteří patří do nejvíce ohrožených skupin. Přesto však až do chvíle, než byl loni dramaticky rozšířen okruh pojištěnců, kteří mají na úhradu vakcíny nárok (tedy již nejen ti, jichž se týkala Vyhláška, ale všichni nad 65 let věku), neviděl prof. Prymula v použití a úhradě vakcíny Pneumo 23 problém (nebo na něj alespoň veřejně neupozorňoval). Co vyvolalo tuto změnu názoru? Proč nastala až poté, co se vakcína proti pneumokokovým infekcím stala v souvislosti se zásadním rozšířením úhrady pro farmabyznys násobně zajímavějším produktem? Jde opravdu o zájmy pacientů?“

 

    Více na stránce Zdravotnictví + medicína.

    K tomu viz článek Očkovanie dôchodcov proti pneumokokom bude zrušené, „keďže nefunguje“.