Stanovisko k aktuálnímu tématu infekce virem zika (tisková zpráva SPsNpO)

08.02.2016 21:02

Společnost pacientů s následky po očkování, z.s.8.II.2016Ing. Václav Hrabák

 

    V reakci na často kladené dotazy našich členů ohledně možné nákazy virem zika, jeho rizik a případné prevence jsme připravili stanovisko k tomuto tématu.

logo Společnosti pacientů s následky po očkování, z.s.    V Brazílii byl za poslední necelé 4 měsíce zaznamenán prudký nárůst novorozenecké mikrocefalie (zakrnění nebo předčasné ukončení růstu mozku). To představuje přibližně stonásobný skokový nárůst výskytu tohoto onemocnění (tedy 10.000%). Virus zika byl přitom dle WHO objeven u člověka již v roce 1952 v Ugandě. Od té doby se postupně rozšiřoval do dalších států Afriky, Asie (například Malaysie, Indonésie — v letech 1977–1978) do Brazílie. Vysvětlení, že by nárůst mikrocefalie byl způsoben pouze samotným virem zika, je z epidemiologického hlediska vysoce nepravděpodobné. Souvislost mikrocefalie s virem zika není podle vědců do současnosti prokázána. Prohlášení českého ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka, že „… bylo tedy zaznamenáno, že tento virus poškozuje plod…“ je tedy přinejmenším nepřesné.

    Podle brazilského ministerstva zdravotnictví pouze u pěti ze 76 hlášených případů (testováni zemřelí novorozenci či plody u přerušeného těhotenství) spojených s mikrocefalií byl prokázán virus zika. Dle zprávy z 27.I.2016 brazilské ministerstvo zdravotnictví uvádí, že z 270 případů prokázané mikrocefalie bylo potvrzeno 6 případů v souvislosti s virem zika. ECDC (Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí) uvádí 8 případů laboratorně potvrzeného viru zika u zemřelých novorozenců nebo u plodu při přerušeném těhotenství, u nichž byla prokázána mikrocefalie. Neuvádí celkový počet případů, u kterých byly testy prováděny. ECDC uvádí, že mezi zika a mikrocefalií je možná spojitost. Brazilské ministerstvo zdravotnictví prohlašuje, že mikrocefalie může být způsobena různými infekčními agens mimo zika, jako je například syfilis, zarděnky atd.

    Virus zika se šíří tropickými zeměmi po značné části zeměkoule již více než 60 let. Pokud by se během této doby objevil v nějaké lokalitě stonásobný nárůst mikrocefalie, pravděpodobně by to zdravotní organizace již zaznamenaly. Je tedy velmi nepravděpodobné, že by samotný virus zika způsobil najednou takovýto skokový nárůst poškození mozku v těhotenství bez nějakého dalšího faktoru. S největší pravděpodobností je za nárůstem mikrocefalie buď nějaký další faktor spolu s virem zika, a nebo jsou za nárůstem mikrocefalie jiné faktory a virus zika je pouze náhodný paralelní jev. Avšak v obou případech je důležité hledat další příčiny. Na to by se teď měla zaměřit zvláštní pozornost. Ještě existuje další možnost, totiž mutace viru zika v nedávné době, o tom by však zřejmě již vědci veřejnost informovali a stejný problém by se pravděpodobně objevil v sousední Kolumbii. Podle americké tiskové agentury AP prezident Kolumbie Juan Manuel Santos 6.II.2016 prohlásil, že ve své zemi neevidují žádný případ narozených s defektem mikrocefalie v souvislosti s virem zika, přestože bylo diagnostikováno 3.177 těhotných žen s tímto virem.

    Poškození mozku a nervové soustavy během těhotenství mohou způsobovat i jiná infekční onemocnění, ale také například toxické látky v prostředí, v potravinách, v léčivech atd. V historii se již mnohokrát opakovalo rozšířené používání zdánlivě neškodného nového přípravku, který se následně ukázal velmi problematickým, jako například DDT. Je nutné sledovat, co se v dané oblasti změnilo v poslední době. Je důležité například prošetřit i možnou souvislost s povinnými očkovacími programy v Brazílii. V roce 2008 v Brazílii proběhla národní očkovací kampaň za odstranění zarděnek pomocí živé vakcíny (vakcína MMR) při níž byli očkováni dospívající a dospělí. Přitom právě zarděnky jsou nebezpečné pro vývoj plodu během těhotenství. Na konci roku 2014 ministerstvo zdravotnictví oznámilo zavedení vakcíny Tdap (proti černému kašli, záškrtu a tetanu) pro všechny těhotné ženy v Brazílii. V roce 2015 se v Brazílii začalo s plošným očkováním těhotných žen. Na konci roku 2015 začal prudký nárůst novorozenecké mikrocefalie.

    Pokud se v nějaké oblasti objeví výskyt podobných poškození, je velmi důležitá obezřetnost a podrobné prošetření. Virus zika rozhodně nepřináší, alespoň zatím, dostatečné vysvětlení pro tak náhlý nástup výskytu mikrocefalie. Proto není na místě rozšiřovat paniku. Měli bychom však pokládat otázky a hledat odpovědi v širších souvislostech. Používání „neškodných“ látek v „laboratorních“ podmínkách neznamená, že ve spojení s jinou „neškodnou“ látkou nemůže tato kombinace vyvolat nečekané závažné poruchy. Národní imunizační komise v České republice doporučila v prosinci loňského roku očkovat těhotné ženy kombinovanou vakcínou proti černému kašli, záškrtu a tetanu. Musíme se zamýšlet nad možnými riziky, které takovéto kroky mohou přinést v budoucnu. Ministerstvo zdravotnictví by mělo až do prošetření celé situace pozastavit své doporučení očkovat těhotné ženy.

 

Ing. Václav Hrabák
předseda
Společnosti pacientů s následky po očkování, z. s.

 

Zdroje: