Stanovisko Společnosti pacientů s následky po očkování, z.s. k povinné účasti neočkovaných dětí v posledním roce předškolní docházky

03.10.2016 08:20

Ing. Václav Hrabák, předseda
Společnosti pacientů s následky po očkování, z.s.

 

logo Společnosti pacientů s následky po očkování z.s.    Naše Společnost samozřejmě vítá, že neočkované a nedoočkované děti budou moci od 1. září 2017 navštěvovat mateřské školy (MŠ) alespoň od svých pět let (poslední rok předškolní docházky).

    V souvislosti s touto změnou a jejím odůvodněním považujeme za důležité zmínit dvě skutečnosti:

 

I.

    Až doposud bylo v ČR nepřijímání neočkovaných a nedoočkovaných dětí do mateřských škol odůvodňováno ze strany MZ ČR, vlády ČR, ale i vakcinologů a lékařských odborníků jedním klíčovým argumentem. Byl to argument tzv. kolektivní imunity. Neočkované děti nesměly být přijímány do mateřských škol, aby se jejich přijetím v těchto dětských kolektivech neprolomila kolektivní imunita (viz např. vyjádření Vlády ČR pro Ústavní soud ČR č.j.: 10051/2014-OKL).

    Nový zákon nastoluje od 1. září 2017 v mateřských školách právě takový stav, kterému bylo mnoho let předtím důrazně a pod hrozbou sankcí bráněno úřady pro ochranu veřejného zdraví. Dříve byla fyzická eliminace neočkovaných dětí z kolektivů označována za nezbytně nutnou a byla odborně medicínsky obhajována. Vůbec nikdo nyní nevysvětlil, co se v medicíně či na epidemiologické situaci v ČR změnilo. Nikdo nepodal žádné odborné vysvětlení, proč původní represivní opatření již nezbytně nutná nejsou a proč neočkované a nedoočkované děti mezi ostatní do mateřských škol přijímány být mohou. Nikdo nevysvětlil, proč nyní již na kolektivní imunitě v mateřských školách nezáleží.

    Podle našeho názoru se jedná o přímé důkazy rozsáhlé politické a legislativní svévole v oblasti očkování a nad základními lidskými právy v této oblasti. Politicky dnes protežovanému cíli — povinné předškolní docházce — pouze musely ustoupit jiné politické a lobbistické cíle a zájmy a právo se novému stavu zkrátka muselo nějak přizpůsobit.

 

II.

    Přestože žádné skutečně odborné a medicínsky korektní vysvětlení této změny nikým podáno nebylo, poslanec David Kasal (ANO) uvedl v médiích dva velice zvláštní důvody:

„Podle poslance Davida Kasala (ANO) z pracovní komise pro očkování to byl trochu ústupek školskému zákonu a neočkovaným dětem, které jsou teď omezovány, když do školky nemohou. "A pětileté děti jsou přeci jen odolnější než čtyřleté a mladší,“ vysvětluje Kasal.“

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ctyrlete-dite-bez-ockovani-do-skolky-nesmi-petlete-od-prist/r~fd4829847fef11e6a4100025900fea04/

    Podle našeho zákonodárce tedy o možnost umístit neočkované nebo nedoočkované dítě do dětského kolektivu rozhoduje jeho odolnost, která narůstá s věkem. Poté naše Společnost opravdu nerozumí tomu, proč neočkované děti ve věku 6-18 let stále nesmí podle stejného zákonodárce mezi ostatní děti na školy v přírodě, na dětské tábory, na zotavovací pobyty a na sportovní soustředění.

    Dále jsme velmi překvapeni tím, že z ochrany základních lidských práv a svobod lze v ČR činit ústupky kvůli školskému zákonu. Ústavní a mezinárodní právo jsou samozřejmě školskému zákonu nadřazeny. Pokud je pro veřejné zdraví nezbytně nutné, aby neočkované děti nemohly mezi ostatní do školky, poté tam přijímány být opravdu nesmí. Pokud to ale pro veřejné zdraví nezbytně nutné není, poté jim v tom nesmí být bráněno bez ohledu na jejich věk. Školský zákon musí samozřejmě ústavní a mezinárodní právo plně respektovat a z toho vycházet. Z vyjádření pana poslance Davida Kasala však vyplynulo, že Česká republika „přiohnula“ ústavní a mezinárodní právo školskému zákonu a svým účelovým potřebám. Obáváme se, že podobné nakládání se základními lidskými právy by se u nás v oblasti očkování mohlo stát zcela běžnou politickou a legislativní praxí, pokud se tak již nestalo.

 

Aktualizace 19.XI.2016

    V našem stanovisku z 27.IX.2016 jsme nesprávně uvedli, že 5-leté neočkované děti budou moci být přijímány do mateřských škol již od 1. ledna 2017. Omlouváme se za nesprávnou interpretaci přechodných období novely zákona.

 


    Jen díky dobrovolným příspěvkům čtenářů a posluchačů může Svoboda v očkování přinášet všem lidem bezplatně důležité informace (nejen) o očkování. Pokud si myslíte, že naše práce má hodnotu, a pokud je to ve vašich možnostech, přispějte, prosím, na další chod této stránky. Každá koruna je dobrá a díky za ní!
    Můžete však přiložit ruku k dílu i jiným způsobem.