Stížnost k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání na Českou televizi kvůli nevyváženému (pouze jednostrannému) informování o očkování v pořadu Sama doma 8.–12.II.2016

15.02.2016 16:36

 

logo pořadu Sama doma
Číslo stížnosti: #08549
Datum a čas stížnosti: 15. února 2016 1000
Počet příloh: 0
Jméno a příjmení: JUDr. Andrea Židová
Předmět stížnosti: Nevyváženost tematu

 

    Vážení,

    v celém uplynulém pracovním týdnu, tj. od 8. do 12.II.2016 bylo hlavním tematem pořadu Sama doma očkování.

    Ačkoliv nemám kvůli svému velkému pracovnímu vytížení čas běžně sledovat tento pořad, téma očkování jsem si nenechala ujít, neboť je to otázka, kterou s ohledem na to, že mám dvě malé děti, musím řešit. Velmi jsem tedy uvítala, že díky tomu, že je pořad vysílán v pracovním týdnu denně a že je mu věnováno dost vysílacího času, bude téma očkování probráno velmi podrobně.

    Ovšem po shlédnutí všech vstupů v daném pořadu na téma očkování mě i s ohledem na poměrně rozsáhlou diskuzi, která se ve společnosti na téma očkování vede, velmi zarazilo, že celý týden byl každý vstup nikoliv na téma „očkování“ ale spíše na téma „proč očkovat“ podpořený komentářem moderátorek v tom směru, že jedna z nich má i očkování proti chřipce.

    Já sama jsem studiem nejrůznějších materiálů získala přinejmenším pochybnosti o tom, zda je očkování bezpečné, nezbytné či dokonce prospěšné.

    S ohledem na to, že ač pochybovatel v oblasti očkování jsem jinak řádným plátcem koncesionářských poplatků, mám za to, že zpracování daného tématu v pořadu bylo více než nevyvážené. Nebyl dán nejen stejný ale dokonce vůbec žádný prostor nikomu z řad odpůrců či kritiků očkování. V takovém případě je ovšem přínos daného pořadu pro diváka naprosto nulový. Pokud by namísto rozhovorů s jednotlivými hosty byly puštěny jen reklamy na jednotlivá očkování, byl by přínos naprosto stejný.

    Tento přístup tvůrců pořadu je s ohledem k divákovi naprosto nepřípustný. Nejen příznivci očkování jsou diváky České televize a každý poplatník má právo získat objektivní a ucelené informace o dané tematice a to tím spíše, pokud tomuto tematu byl věnován celý týden. Dané jednání považuji za naprosto v rozporu s pravidly o vyváženosti pořadů, a to tím spíše, že to není tak dávno, kdy tvůrci dokumentu o neočkování vysílaného na ČT byly kritizováni za nevyváženost dokumentu, neboť nebyl dán stejný prostor zastáncům očkování.

    Tím spíše mě udivuje skore 5:0 ve prospěch zastánců očkování v pořadu Sama doma.

    S ohledem na tuto skutečnost podávám tímto stížnost na nevyváženost daného vysílání, žádám o zjednání nápravy a učinění opatření do budoucna. Rovněž žádám, abych byla vyrozuměna o výsledku prošetření mé stížnosti.

    Děkuji

JUDr. Andrea Židová

 


 

Přehled odvysílaných vstupů o očkování v pořadu Sama doma 8.–12.II.2016

 

Pondělí 8.II.2016

 

Úterý 9.II.2016

 

Středa 10.II.2016

 

Čtvrtek 11.II.2016

 

Pátek 12.II.2016

 


 

Výzva

    Shlédli jste výše uvedené vstupy na téma očkování v pořadu Sama doma a nelíbí se vám dvojitý metr na příznivce vs. kritiky očkování v České televizi — když mají kritici v nějakém pořadu víc prostoru než příznivci, je to skandál, když kritici nedostanou vůbec žádný prostor, je najednou vše v pořádku?

    Napište sami vlastní stížnost k Radě České televize a/nebo Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.

    Vaše stížnosti (na požádání i anonymně) rádi zveřejníme.