Středoafrická republika: Během unikátní kampaně bylo naočkováno více než 73 000 dětí

29.03.2016 00:00

    [...]

    Současný preventivní očkovací program je vůbec nejdůležitější kampaní, kterou kdy Lékaři bez hranic ve Středoafrické republice uskutečnili. Jejím cílem je ochránit děti mladší pěti let před řadou nemocí včetně dětské obrny, tetanu, záškrtu, černého kašle, hepatitidy B, spalniček a některých kmenů pneumokoka a menigitidy. K tomu je zapotřebí značné množství finančních, logistických a lidských zdrojů. Očkování provádíme v několika kolech, protože některé vakcíny jsou účinné až po opakované dávce. Například ve městě Berberati a jeho okolí na jihozápadě země jsme právě nasadili šestnáct mobilních týmů složených z téměř 370 zdravotnických a osvětových pracovníků a tucty aut a motocyklů rozmístěných na 43 očkovacích míst. Podařilo se nám naočkovat 14 tisíc dětí v pouhých pěti dnech. Kampaň stále běží v méně dostupných venkovských oblastech, protože se musíme dostat k lidem, kteří sami nemají přístup k dopravě.

    Od vypuknutí krize v roce 2013 se země musela vypořádat s velkými nedostatky v oblasti zdravotní péče. Přibližně polovina obyvatelstva neustále potřebuje neodkladnou humanitární pomoc. Proočkovanost obyvatelstva je velmi nízká: Plně naočkováno je pouze 13 % dětí. Počet dětí, které byly plně naočkovány proti spalničkám, klesl mezi léty 2012 a 2014 o více než třetinu –  ze 64 na 25 procent. V zemi, jako je Středoafrická republika, je riziko epidemií velmi vysoké – stejně jako počet úmrtí na choroby, kterým lze předcházet očkováním. Je nezbytné proti nim ochránit co největší počet dětí.

 

    Více na stránce Lékaři bez hranic v ČR.