Superpadouch útočí: Jsou původcem chřipky zlé viry? Co všechno skrývá biomagnetické pole. "Vynálezce" Pasteur ke konci života obrátil. Moderní přístroje umějí změřit léčitelství. Banalitou ke zdraví?

20.01.2017 00:00

    [...]

    Pomiňme teď na chvíli snahu vědců nás “proočkovat” až na půdu (která podle některých lékařů nejen nepomůže, ale naopak může být naprosto zkázonosná - jak už jsme na Protiproudu psali) a zkusme najít jiné rozuzlení problému. Odpověď na “chřipkovou hádanku” totiž může ležet někde docela jinde. Vlastně ji máme přímo před nosem. A je škoda, že ji nevidíme.

    [...]

    “Před koncem života Louis Pasteur přiznal, že bakterie dost možná nejsou příčinou, ale jsou symptomem nemoci. Pochopil, že bakterie způsobují nemoc primárně pouze tehdy, pokud je dotyčný imunitní systém (to, čemu dnes biologové říkají 'odolnost hostitele') dostatečně oslaben. 'Příčinou' nemoci jsou tedy různé faktory, které odolnost narušují, včetně dědičnosti, výživy, stresu a psychologického stavu jedince. Pasteur popsal jeden vlastní experiment s housenkami bource morušového, při němž došel k závěru, že mikroorganismy, přítomné v zažívacích traktech těchto živočichů, byly 'daleko více následkem, než příčinou onemocnění'.”

 

    Více na stránce PяotiProud.