TBC – máme se bát, anebo ne?

04.04.2016 15:15

    Před několika lety se změnil systém vakcinace proti TBC. Nejen na důvody této změny se MT zeptala prof. MUDr. Václava Kolka, DrSc., předsedy České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP.

    [...]

    Jaký je praktický dopad zrušení celoplošné vakcinace proti TBC?

    Celoplošná vakcinace se u nás prováděla od 50. let minulého století a měla svůj význam v době vysoké incidence tuberkulózy. V České republice byla zrušena v r. 2010 podle doporučení Světové zdravotnické organizace jako v jednom z posledních evropských států s nízkým výskytem této nemoci. Očkujeme dále, ale jen rizikové děti. Tato změna se neprojevila negativně na základním trendu poklesu TBC. U dětí je nadále výskyt zcela minimální. V loňském roce onemocnělo pět dětí ve věku do 15 let.

 

    Více na stránce Medical Tribune CZ.