Těhotné proti černému kašli a senioři proti pneumokokům, doporučuje očkovací kalendář pro dospělé

25.02.2016 00:00

    [...]

    V současnosti je pro dospělé povinné pouze očkování proti tetanu, které je také plně hrazené ze zdravotního pojištění. Přeočkovává se vždy po 15 letech, u osob starších 60 let se interval zkracuje na 10 let. Tito lidé budou přeočkováni vždy v případě úrazu, mladší jen pokud poslední aplikace proběhla před více než 5 lety. Povinné je také pravidelné očkování proti pneumokokům pro seniory, pobývající v léčebnách dlouhodobě nemocných nebo domovech seniorů a dalších sociálních zařízení. Hrazené je také případné očkování proti vzteklině, pokud by došlo k napadení zvířetem. V praxi jde ale spíše o ojedinělou situaci, protože Česká republika je oficiálně od roku 2002 evidována jako země bez výskytu vztekliny u zvířat. Proti žloutence typu B (i A) se povinně očkují i některé rizikové skupiny jako například zdravotnický personál, osoby poskytující sociální služby, nováčci vězeňské služby ale i studenti medicíny či pracovníci integrovaného záchranného systému (A+B). Ti jsou totiž vystaveni vyššímu riziku nákazy a mají očkování zdarma. Hrazené z veřejného zdravotního pojištění je také očkování proti chřipce a to jak u všech seniorů starších 65 let, tak u vybraných chronicky nemocných pacientů, například u závažných onemocnění srdce a cév, diabetu mellitu, chorob ledvin a podobně.

    Nově pak mají senioři nad 65 let hrazené také očkování proti pneumokokům a to podle schváleného očkovacího kalendáře. V praxi je seniorům v Česku hrazena pouze jedna dávka polysacharidové vakcíny v hodnotě 482,33 korun, u které je nezbytné přeočkování po pěti letech. Podle odborných doporučení Národní imunizační komise a České vakcinologické společnosti by ale senioři měli dostat jednu dávku konjugované vakcíny, která vyjde zhruba na 800 až 1000 korun a není u ní nezbytné přeočkování. Případně by toto očkování mělo být doplněno také o dávku polysacharidové vakcíny. „Z pohledu zdravotních pojišťovny byla zvolena nejekonomičtější varianta úhrady, avšak optimální ochranu poskytuje kombinace obou vakcín, které nejsou navzájem zaměnitelné,“ dodává profesor Chlíbek.

 

    Více na stránce Zdravotnický deník.