Téměř nulové protilátky proti bakterii černého kašle: výsledek epidemiologického šetření v ČR

02.03.2016 21:53

    Jak dokládají výskumy, acelulární vakcína proti černému kašli chrání proti toxinu černého kašle, ale nechrání proti baktérii samotné, tudíž očkovaní jedinci touto vakcínou (dnešní Infanrixy) po setkání s infekcí tuto nemoc rozšiřují do svého okolí, více nebo méně symptomaticky.

    RNDr. Petráš na svých informačních stránkách o očkování publikoval studii na paviánech, ve které byla tato skutečnost potvrzena. Dříve používaný celulární typ vakcíny proti černému kašli proti bakterii dokáže chránit, avšak vzhledem k velkému počtu nežádoucích účinků (a vysokých částkách, které museli výrobci vakcín vyplatit na odškodněních), byla tato vakcína nahrazena vakcínou acelulární. Informace o nefunkční ochraně proti bakterii dávivého kašle se však příliš neprezentuje, jak by pak mohli být obviňováni ze šíření této infekce jen ti neočkovaní?

 

    Více na stránce Očkování — Informace o očkování, vakcínách, jejich složení a nežádoucích účincích, o kterých se příliš nemluví.