Tisíce občanů vyjádřují nespokojenost s právní úpravou očkování v České republice a její navrhovanou novelizací

23.02.2015 16:52

logo RoZaLIO

    Objemná a kontroverzní novela zákona na ochranu veřejného zdraví prošla zdravotním výborem téměř beze změn, resp. nikdo ze členů výboru žádné úpravy nenavrhl. Nutnost změny však dokládá téměř 9 tisíc podpisů, které se jen za 10 dnů shromáždily pod peticí proti represivnímu přístupu státu v otázce očkování. Petice mimo jiné požaduje, aby stát převzal zodpovědnost za nežádoucí účinky očkování nebo zrušil likvidační pokuty navrhované k nepřímému vynucování povinného očkování.

    „Nezbylo než spustit petici, abychom vyjádřili naléhavost situace a rozsah dotčených občanů,“ uvedla Martina Suchánková ze spolku ROZALIO „Ministerstvo zdravotnictví spolu se zdravotním výborem přislíbily širokou diskuzi, ale nedošlo k ní ani náznakem. Místo toho je už novela posunuta k projednání do Poslanecké sněmovny. Zdravotnímu výboru jsme dodali pozměňovací návrh, který vůbec nevzal v potaz. Domníváme se, že někomu jde o to, aby se novela zákona rychle a potichu schválila,“ dodává Suchánková.

    Celosvětově stoupá počet neurologických a imunologických poruch u dětí. Vědecké studie hovoří o koktejlovém efektu mnoha vlivů, včetně očkování. Statistické údaje dokládají stoupající nemocnost se vzrůstajícím počtem očkování v dětském věku. V USA, kde se během prvních let života očkuje proti 14 nemocem 49 vakcínami, je procento neurologických a imunologických poruch nejvyšší (alergie, ekzémy, astma, autoimunitní onemocnění, autismus, poruchu učení, pozornosti,epilepsie aj).  V západní Evropě, zejména ve skandinávských zemích, se očkokuje méně, později a převážně dobrovolně, je také výskyt imunologických a neurologických postižení je zde nejnižší. Povinný český očkovací kalendář se naopak postupně rozrůstá a s očkováním se začíná dříve. 

    Argumentace ministerstva, že novelizací se vlastně nic nemění a ještě dochází ke zmírnění pokut, není na místě. Nově konkretizované likvidační pokuty jasně ohrožují a zastrašují konkrétní subjekty. Navíc zákon nově zamezí možnosti zajistit péči o dítě mladší tří let, a to nejen v jeslích, ale i v mateřských klubech a v hlídacích koutcích. To nemá obdoby v žádném z našich sousedních států.

    „Fakt, že zákon již mnohá omezení a represivní opatření obsahoval i před novelizací, neznamená, že není potřeba se jím zabývat. Úprava je nutná, chceme-li se řadit mezi vyspělé evropské státy, nejen geograficky.“ dodává Martina Suchánková „Nespokojenost občanů nelze donekonečna přehlížet.“

 

Petice proti represivnímu přístupu státu v otázce očkování

    je k podpisu zde, kde jsou i bližší informace o návrhu zákona:

 

Kontakt:

  • Martina Suchánková — předsedkyně spolku ROZALIO
    rozalio@rozalio.cz
    tel.: (+420) 605 214 798

 

Komu a za co budou hrozit pokuty?

  • Mateřským školám a nově i provozovatelům tzv. dětských skupin a osobám provozujícím péči o děti do 3 let věku (fyzickým osobám na základě živnosti, právnickým osobám i bez podnikatelského oprávnění — tedy i neziskovým mateřským centrům nebo hlídacím klubům) bude hrozit pokuta až 500.000 Kč za přijetí dítěte, které není kompletně naočkované — § 50, § 92k odst. 4 a odst. 6 písm. d);
  • Školám, organizátorům škol v přírodě, dětských táborů a dalších zotavovacích akcí bude hrozit pokuta až 100.000 Kč za vyslání nebo přijetí dítěte, které není kompletně naočkované, a za nesplnění povinnosti pořídit výpisy z posudků o zdravotní způsobilosti dětí a následně je uchovat po dobu 6 měsíců od skončení akce — § 9 odst. 1 písm. a), § 92d odst. 3 písm. b) a odst. 7 písm. b);
  • Praktickým dětským lékařům za nesplnění povinnosti provést povinné očkování bude hrozit pokuta až 1.000.000 Kč a za nesdělení informací hygienické stanici o jménu a bydlišti pacienta a datu a druhu jeho očkování či trvalé kontraindikaci až 100.000 Kč — § 45 odst. 2, § 51 odst. 1 písm. b), § 92k odst. 2 písm. c) a f) a odst. 6 písm. a), b).

 

ROZALIO

     je spolek rodičů, které spojuje zájem o otázky zdraví našich dětí a pocit zodpovědnosti za ně. Problematika očkování s těmito otázkami bezprostředně souvisí. Vzhledem ke stávající právní úpravě očkování i převažujícímu postoji zúčastněných institucí podle nás zatím chybí věcná diskuse na toto téma a možnost diferencovaného, informovaného a individuálního rozhodování rodičů o očkování svých dětí. Usilujeme o zprostředkování všestranných informací o problematice očkování, abychom mohli podpořit rodiče v jejich zodpovědném rozhodování v otázkách zdraví jejich dětí. Vytváříme prostor pro věcnou diskusi o problematice očkování. Snažíme se ovlivnit právní úpravu očkování v ČR tak, aby konečné slovo v rozhodování o očkování dětí měli rodiče, resp. zákonní zástupci dítěte, tak jak to odpovídá mezinárodním úmluvám, kterými je ČR vázána. Uznáváme přitom význam očkování a jeho reálný přínos v boji s infekčními chorobami. Více informací naleznete na: