Tisková zpráva Společnosti pacientů s následky po očkování k Mezinárodnímu dni poškozených očkováním (International Vaccine Injury Awareness Day) / 3.VI.2016

02.06.2016 11:00

www.slobodaVockovani.sk Slovenská verzia www.slobodaVockovani.sk

Ing. Václav HRABÁK

 

logo International Vaccine Injury Awareness Day    7. dubna minulého roku proběhla na mnoha místech České republiky akce Svíčka za včeličku. Lidé se sešli na veřejných místech, aby vyjádřili podporu zejména dětem poškozeným po očkování.

    Letos bylo pro uspořádání této akce zvoleno datum 3. června. Poprvé se také připojují lidé z mnoha dalších zemí a ve svých městech pořádají akci pod názvem Light a Candle for the Vaccine-damaged. Národní a mezinárodní organizace se navíc rozhodly, že den 3. června vyhlásí Mezinárodním dnem poškozených očkováním (International Vaccine Injury Awareness Day). Pro akci „Zapal svíčku za včeličku“ („Light a Candle for the Vaccine-damaged“) byla vytvořena samostatná mezinárodní webová stránka www.lightacandle.eu . Jsou zde publikovány např. odkazy na příběhy lidí, poškozených po očkování, z různých zemí světa, seznam organizací, které akci vyjádřily svou podporu, a také virtuální svíčka, kterou je možné zapálit kliknutím myši jako vzpomínku na všechny poškozené očkováním.

    Počet nežádoucích účinků po očkování stoupá na celém světě, podobně jako v České republice. Mnoho jednotlivců a iniciativ se snaží informovat o svých zkušenostech a pozorováních oficiální instituce. Ty se však těmto problémům odmítají věnovat se skutečným zájmem a potřebnou pečlivostí.

    Mezinárodní den poškozených očkováním je věnován těm, kteří mají po očkování trvalé a závažné zdravotní problémy, i těm, kteří na očkování doplatili vlastním životem. Je však věnován i těm, kteří se o postižené očkováním s láskou, nesobecky starají. V neposlední řadě je věnován lidem, kteří pozvedají svůj kritický hlas i přes problémy, které jim kvůli tomu hrozí, a snaží se pravdivě o této problematice informovat širokou veřejnost.

    Odborníci z celého světa se shodují, že po očkování mohou nastat i velmi závažná poškození zdraví včetně úmrtí. Předmětem diskuze dosud zůstávají především otázky, jaká konkrétní poškození mohou přímo souviset s očkováním a jak jsou v praxi častá. Povinně očkovat se na našem území začalo již v roce 1812. Od té doby byly na území České republiky naočkovány řádově desítky milionů osob. Přitom náhrada za poškození po očkování byla do současnosti soudem přiznána jednou, a to v roce 2013, holčičce, které po očkování proti TBC vznikl těžký zánět kyčelního kloubu. Přitom v desítkách vyspělých demokratických zemí se postižení po očkování samozřejmě a již dlouhodobě odškodňují. V USA, jejichž systém je stále předmětem veřejné kritiky pro nevstřícnost k vnímání poškození po očkování, byly přesto obětem očkování vyplaceny již více než 3 miliardy dolarů. V přepočtu na počet obyvatel by poškozeným po očkování v ČR měly být vyplaceny již 2 miliardy korun. Naše Společnost připravuje tým lidí, kteří budou zejména rodičům postižených dětí pomáhat. Mimo jiné se budou snažit pomoci jim domoci se náhrad za poškození po očkování od státu. Současně vyzýváme občany k solidaritě a pomoci, protože stát a úřady na poškozené po očkování pohlíží tak, jako by neexistovali. Přitom péče o ně je náročná, rodiče často nemohou chodit do zaměstnání a potřebují finanční prostředky na různé terapie a rehabilitace.

    Je také důležité umět rozpoznat možná poškození po očkování. Rodiče velmi často ani netuší, že právě postižení jejich dětí by mohlo s očkováním souviset. Lékaři jim nezřídka podávají nedostatečné a nepřesné informace. To je důležité nejen pro možné žaloby o náhrady za poškození po očkování, ale velmi důležité je to i pro uvědomění si vyššího rizika zhoršení zdravotního stavu po dalším očkování. Také je to důležité pro očkování sourozenců, protože i ti mohou být více ohroženi očkováním, pokud se některé nežádoucí účinky již projevily u očkovaného sourozence. V takovém případě je nutné se o tuto problematiku dále zajímat a velmi obezřetně uvážit další očkování, přestože systém bezohledně nutí i tyto rodiče očkovat pod hrozbou sankcí, jako jsou relativně vysoké pokuty nebo nepřijetí jejich dětí do školek (MŠ). Pro tyto rodiče Společnost připravuje metodické pokyny, jak postupovat v některých typických případech. Na www.PoOckovani.cz lze nalézt například dostupný návod, jak správně zformulovat a podat žádost o uznání vyjímky (výhrady) svědomí ve vztahu k povinnému očkování pro účely žádostí o přijetí do MŠ.

    Existuje dále řada důvodů k maximální možné zdrženlivosti ve vztahu k očkování žen v těhotenství. Naše Společnost vyvíjí také aktivity toho typu, že předkládáme odborným společnostem nové vědecké poznatky k uvážení a revizi stávajících opatření a doporučení. V nedávné době jsme předložili odborným společnostem velmi významné, nové, vědecké poznatky, které se nepřímo dotýkají imunologických rizik pro plod v těhotenství, a to v souvislostech známých také pro účinky vakcín a očkování. Pouze dvě odborné společnosti nám však odpověděly v tom nejobecnějším slova smyslu, že je nutné problematiku sledovat. Česká vakcinologická společnost se vyjádřila ve smyslu, že ji to nezajímá. Ministerstvo zdravotnictví nereagovalo vůbec. Námi předložené podklady byly přitom zpracovány velmi pečlivě a obsahovaly rozsáhlý vědecký citační aparát.

    Ministerstvo zdravotnictví dále zamítlo žádost Společnosti pacientů s následky po očkování o členství v Pracovní komisi pro problematiku očkování. Na opětovnou žádost ze dne 15.III.2016 dosud neodpovědělo. Je patrné, že naše činnost a angažovanost je nežádoucí a nežádaná strukturami, které o těchto otázkách suverénně rozhodují. Pevně věříme, že veřejnost bude naše aktivity vnímat zcela opačným způsobem.

 

Další materiály k Mezinárodnímu dni poškozených očkováním

Pár slov švýcarské dětské lékařky

Dr. Françoise BERTHOUD

    Jsem švýcarská dětská lékařka a již více než 30 let se zajímám o rizika očkování. Napsala jsem na toto téma několik knih včetně knihy s názvem „Dobré zdraví neočkovaných dětí“. Neměli bychom zapomínat na to, že mezi jinými následky očkování trpí mnoho dětí regresivním autismem, často po očkování vakcínou MMR (živá vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám). Autismus již není považován za psychiatrickou poruchu, ale za onemocnění intoxikací, způsobené vnějšími vlivy (těžké kovy, očkování, elektromagnetické záření). Symptomy autismu se tudíž dají zmírnit a zdravotní stav zlepšit pomocí určitých detoxikačních opatření.

 

Případ pětiměsíční Ayany, která byla očkována současně dvěma vakcínami — Infanrixem hexa (výrobce: GlaxoSmithKline = GSK) a Prevenarem 13 (výrobce: Pfizer) — a zemřela o dva měsíce později

Jean-Pierre AUFFRET

    Ve Francii je povinné očkování proti třem nemocem: tetanu, záškrtu a detskej obrne. Děti mají být očkovány do 18. měsíce věku. Běžně se však používá vícesložková vakcína. Zdravá pětiměsíční Ayana byla na kontrole u pediatra očkována současně dvěma vakcínami: Infanrixem hexa a Prevenarem 13.

    Následující den dostala Ayana vysoké horečky, až 42,5 °C. Matka volala ošetřujícímu lékaři, který doporučil analgetika a vlažné koupele, ale nedoporučil návštěvu pohotovosti. Podle jeho slov je teplůtka po očkování zcela běžná.

    Holčička začala být nehybná. 6. května se rodiče rozhodli navštívit pohotovost. Vzhledem ke křečím dítě hospitalizovali a nasadili kyslík a antibiotika. Zdravotní stav dítěte se dále zhoršoval. Bylo uvedeno do umělého spánku.

    Rodiče si přizvali soudního znalce, který došel k závěru, že u dítěte došlo k nezvratnému poškození mozku. Po 40 dnech v kómatu rodiče dovolili lékařům dítě odpojit od plicní ventilace. Po 15 dnech 15. července holčička zemřela.

    Po jejím úmrtí byla vydána krátká zpráva, že došlo k úmrtí „po velmi vysoké horečce následované křečemi po očkování“. Žádné další informace o podaných vakcínách nebyly zmíněny.

    Podle odborníků, jak se dalo čekat, došlo k tragické shodě okolností, a to přesto, že informace k Infanrixu hexa zmiňují více než 800 možných nežádoucích reakcí, včetně křečí, encefalitidy a náhlé smrti. I přesto, že stále znějí varovné hlasy proti očkování více vakcínami najednou, protože zvyšují riziko nežádoucích reakcí, stále zůstává očkování více vakcínami v jeden den součástí očkovacího kalendáře.

 

Výňatky z Informačního zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv 2/2016 Státního ústavu pro kontrolu léčiv

  • „Nejčastěji hlášeným neurologickým nežádoucím účinkem bylo stejně jako v roce 2014 narušení psychomotorického vývoje vč. narušení řeči, které bylo nahlášeno v 66 případech. Hlášení byla ve 38 případech zaslána zdravotnickými pracovníky, ve 28 případech hlášení zaslali pacienti. 3 pacientská hlášení byla potvrzena lékařem. V průběhu loňského a letošního roku probíhalo na základě hlášených NÚ z ČR celoevropské přehodnocení tohoto nežádoucího účinku jako bezpečnostního signálu. Podle dostupných údajů nelze nyní signál potvrdit ani vyloučit, protože celkový počet případů je omezený ve vztahu k množství podaných dávek vakcíny a v mnoha případech nejsou dostupná data kvalitní a úplná. Z toho důvodu nelze v současné době uzavřít, zda poruchy psychomotorického vývoje mohou souviset s podáním hexavakcíny, tento možný nežádoucí účinek však bude nadále pečlivě monitorován.“
  • „Další častěji hlášenou neurologickou reakcí byla apatie (33 reakcí), 21 reakcí bylo potvrzeno lékařem, 12 reakcí bylo nahlášeno pacienty bez potvrzení lékaře. Apatie nepatří mezi popsané NÚ v SPC hexavakcíny, v hlášeních byla nejčastěji uváděna spolu s nespavostí a poruchami psychomotorického vývoje.“
  • „Na základě hlášení podezření na NÚ, která jsme přijali za r. 2015, sledujeme v současné době jako podezření na možný nový signál riziko poruchy psychomotorického vývoje ve vztahu k očkování (zejména po hexavakcíně), riziko apatie a vznik nebo zhoršení atopického ekzému. O vztahu těchto reakcí k očkování nelze v současné době udělat žádný závěr. Další dobře dokumentovaná hlášení podezření na tyto reakce mají pro naše hodnocení klíčový význam.“

 

Prohlášení k Mezinárodnímu dni poškozených očkováním

    Na celém světě se stále častěji ozývají hlasy lidí přesvědčených o tom, že jejich děti nebo oni sami byli vážně poškozeni na svém zdraví v důsledku očkování. Mezinárodní den poškozených očkováním je dnem společné podpory lidí celého světa těm, kterým očkování významně zasáhlo jejich životy.

    Některé země zavedením povinného očkování dětí i dospělých porušují základní lidská práva a svobody. Zejména děti se pak mohou stát oběťmi systémů, které pod hrozbou sankcí na rodičích vynucují vykonat lékařský zákrok i na dětech, u nichž může být z nějakého důvodu rizikový. V zájmu vědecky nepodloženého kolektivního prospěchu může být vážně ohroženo nebo dokonce celoživotně poškozeno jejich zdraví. Odborná veřejnost přitom není schopna dostatečně vědecky obhájit nezbytnost a jednoznačný pozitivní přínos takových praktik u každého jednotlivce, ani v rozměru kolektivním.

    Mezinárodní den poškozených očkováním je věnován také všem, kterým nežádoucí účinky navždy zasáhly a změnily jejich životy tím, že se dotkly jejich nejbližších. Je věnován rodičům a rodinám, jejich nehmotným i hmotným obětem, které statečně nesou břímě v  podobě celoživotní péče zejména o poškozené děti. Je věnován jejich osobní odvaze i společenskému strádání a nedůvěře, kterou ve svém okolí pravidelně zažívají. V některých zemích neexistuje pro tyto rodiny státní pomoc ani podpora. Přitom v jiných zemích považují náhrady a pomoc poškozeným očkováním za samozřejmé, přestože v řadě z nich ani není očkování povinné.

    Tento den je věnován i poškozeným očkováním, které tito podstoupili dobrovolně, zcela přesvědčeni o bezpečnosti očkování a na realitu jeho nežádoucích účinků vůbec nebyli připraveni. Až pozdě zjistili, že podlehli mediální propagaci, že jim nebyly podány dostatečné informace a často nebyl brán zřetel na jejich možnou zdravotní indispozici. V neposlední řadě je však tento den věnován i těm, kteří odvážně zvedli svůj hlas, hledají pravdu a ptají se na věci, na které jim skupiny propagující očkování a lidé odpovědní za očkovací politiku nejen odmítají odpovídat, ale dokonce se je snaží i umlčet.

    Tento den má otevřít oči těm, kteří neochvějně věří, že očkování je pouze prospěšné se zanedbatelnými riziky. Tato rizika skutečně existují, jsou reálná a mohou se s nimi setkat všude kolem sebe. Mohou se dotknout i jich nebo jejich blízkých. Má poukázat na to, že poškození očkováním jsou skuteční lidé, kteří potřebují pomoc a podporu. Má také upozornit na to, že znalosti těch, kteří se označují za vědce a odborníky, hlásající neposkvrněnost očkování, jsou často omezené a že se tito odborníci apriori odmítají zabývat vědecky relevantními skutečnostmi. Někdy dokonce kvůli osobnímu prospěchu záměrně zatajují důležité informace. Má poukázat i na to, že tématem očkování je nutné se skutečně veřejně zabývat směrem od dogmat k jeho realitě. Očkování může být prospěšné jedině tehdy, pokud budou bedlivě zkoumány následky, které se nebudou zamlčovat a nebude se umenšovat jejich závažnost a četnost. Pokud se budou na skutečných vahách vážit skutečná rizika, oproti jeho vědecky prokázaným přínosům.

    Někteří lidé se pod tlakem reklamních kampaní hlásajících téměř nulová rizika očkování a halících se do hávu odbornosti vysmívají těm, kteří si nesou následky a ptají se. Propagační kampaně vytváří z lidí, kteří mají osobní zkušenosti s poškozením a bojí se dalších následků, „nepřátele společnosti“, hanobí je a vnášejí do dialogu o očkování negativní emoce. Tento den je dnem soucitu s těmi, kteří si ponesou následky očkování po celý život. Přináší porozumění namísto negativismu.

    Tento den lidé na celém světě zapalují svíčky, vzpomínají a posílají podporu těm, kterým očkování vzalo část jejich života. Zapalují svíčky, aby se ti, kteří rozhodují o národních očkovacích programech, skutečně zabývali následky po očkování a nepodléhali zájmovým skupinám. Podporují a přihlašují se vlastním jménem k mezinárodní snaze o zrušení povinného očkování, které odporuje Listině základních lidských práv a svobod (Petice za svobodu informovaného rozhodování o očkování, adresovaná Evropskému parlamentu, Evropské komisi a Radě Evropské unie). Zapalte svíčku proto, aby kolem poškozených očkováním bylo o něco více světla. Více světla, které pomůže, aby již nebyli nadále v této společnosti nikým přehlíženi. V tento den Zapalte svíčku za včeličku.

banner Zapal svíčku za včeličku

 

Přehled měst s veřejnými akcemi u příležitosti Mezinárodního dne poškozených očkováním: