Tisková zpráva: Vznikla Společnost pacientů s následky po očkování

09.12.2015 10:02

    Množství nežádoucích účinků po očkování není zdaleka tak zanedbatelné, jak tvrdí oficiální stanoviska českých úřadů. Svědčí o tom i oficiální údaj Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který uvádí, že se hlásí pouze 5% nežádoucích účinků. Ale především to nejsou jen přechodné reakce jako zarudnutí v místě vpichu, horečka a podobně. Mnoho dětí ve zřejmé časové následnosti po očkování začalo trpět vážnými imunologickými, kožními či neurologickými problémy. Většina lékařů však tyto problémy bagatelizuje a místo toho, aby české úřady tuto situaci řešily, český zákonný systém ohledně očkování přitvrzuje. V důsledku toho vznikla Společnost pacientů s následky po očkování, z.s.

logo Společnosti pacientů s následky po očkování, z. s.     Během tohoto roku se lidé, kteří mají osobní zkušenosti s nežádoucími účinky po očkování, začali spojovat ve snaze informovat veřejnost i politiky o tom, co se ve skutečnosti po očkování běžně děje. Mnoho konkrétních, často velmi tragických případů toho, co vše se může následně po očkování stát, sesbírali a vydali ve dvou brožurách (poockovani.cz/downloads.html), které rozdávali politikům. Ti měli rozhodnout o tom, zda bude český stát vynucovat povinnost očkovat pomocí vysokých pokut pro školky a jiné instituce. Represivní novelu zákona český parlament nakonec napodruhé odhlasoval.

     Protože ani politici, ani lékařské a státní organizace nenabízejí řešení problematiky následků po očkování, vznikla v září tohoto roku Společnost pacientů s následky po očkování, z. s. Společnost chce poukazovat na způsob, jakým se očkuje bez ohledu na zdravotní stav pacienta bezprostředně před očkováním a bez ohledu na různé varovné signály. Tento fakt stojí za mnoha problémy, kterým by se dalo předejít. I nadále přijímáme příběhy pacientů po očkování a snažíme se o to, aby se situace nátlaku a restrikcí změnila. Nutit zákonným systémem k lékařskému zákroku rodiče, kteří se dle určitých indicií obávají poškození zdraví vlastního dítěte, zcela odporuje základním etickým normám naší kultury.

     Jako Společnost chceme zejména dětem poškozeným po očkování pomáhat s nalezením vhodné terapie. Důležitá pro nás je v této oblasti i informovanost pacientů a lékařů, aby se předešlo co nejúčinněji možným nežádoucím účinkům. V neposlední řadě se chceme podílet na změně systému očkování v České republice.

     Pro podporu našich myšlenek a snah byly založeny webové stránky poockovani.cz spolu s profilem na sociální síti Facebook facebook.com/poockovani, na kterých budeme přinášet informace pro laiky i lékaře a bude zde také zřízena i on-line poradna. Spolupracujeme s organizacemi jako například Rozalio, Liga lidských práv či Svaz pacientů. Všechny tyto organizace se chtějí zasadit o to, aby očkování přinášelo lidem prospěch a nikoliv hrozbu a zdravotní problémy na celý život.

 

Ing. Václav Hrabák,
předseda Společnosti pacientů s následky po očkování, z. s.