Trivakcína DITEPE nezpůsobuje mikrocefalii, rozhání obavy americká CDC

29.12.2016 09:57

    [...]

    Zahájení očkování touto vakcínou se v Brazílii časově překrývalo se znepokojujícím nárůstem případů mikrocefalie. Výzkumníci proto analyzovali data 325 000 živě narozených dětí v šesti státech USA. Zhruba 13 % dětí bylo exponováno vakcíně Tdap prenatálně a tyto děti nevykázaly vyšší výskyt mikrocefalie nebo jiné strukturální vývojové vady než neexponované děti. Tento nález byl obdobný i u vakcinace v průběhu prvního trimestru, během 27-36 týdnů gestace i během kterékoli doby v těhotenství.

    Lékařská ředitelka Virology Research Clinic při University of Washington, Seattle, Anna Waldová v komentáři pro NEJM Journal Watch poznamenala: "V současné době jsou dvě vakcíny specificky doporučeny pro těhotné ženy. První je protichřipková vakcína, neboť následky chřipky mohou být pro těhotné ženy závažné a vakcínou indukované protilátky chrání novorozence před touto infekcí. Druhá je Tdap indikovaná k ochraně novorozence prostřednictvím mateřských protilátek před nákazou pertusí. Tato studie poskytuje další ujištění, že tato vakcína je bezpečná, a to i když je aplikována v prvním trimestru."

 

    Více na stránce Medical Tribune CZ.

    K tomu viz článek Virus zika, mikrocefalie a co může být její skutečnou příčinou.